nieuws

Provincie voortaan verantwoordelijk voor rivierdijken

bouwbreed Premium

De rivierdijkversterking wordt voortaan een provinciale aangelegenheid. Het rijk en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben een principeakkoord bereikt over de decentralisatie van rijkstaken. In totaal wordt een bedrag van bijna f. 900 miljoen overgeheveld naar de provincies.

In de Tussenbalans is aangekondigd dat het kabinet als onderdeel van het streven naar bestuurlijke vernieuwing de decentralisatie van rijkstaken een krachtige impuls zal geven. Hierdoor worden de verantwoordelijkheden van de overheid dichter bij de burger gelegd. Het rijk en het IPO zijn nu overeengekomen om een groot aantal rijkstaken te decentraliseren.

Naast de rivierdijkversterking worden onder andere ook het natuurbeleid, landinrichting, openluchtrecreatie en de steunfunctiesminderheden gedecentraliseerd.

Reageer op dit artikel