nieuws

Profielenfabriek benut koelwater opnieuw

bouwbreed

Energiebesparing door het hergebruik van koelwater. Dat heeft Deventer Benelux BV toegepast in zijn nieuwe PVC- en TPE-dichtingsprofielenfabriek.

Het produktieproces waarbij hoogwaardig gemodificeerd PVC of thermoplastisch elastomeer (TPE) wordt geextrudeerd tot vele tientallen verschillende dichtingsprofielen, eist aanzienlijke hoeveelheden koelwater. Vanaf de eerste opzet in het najaar van vorig jaar, heeft directeur W. Loeve van Benelux BV te Deventer, rekening gehouden met de mogelijkheden van voorzieningen voor het hergebruik van koelwater en het terugwinnen van warmte. Via een eigen koelinstallatie wordt het leidingwater voor de koeling opnieuw gebruikt. Het water wordt als het ware in een gesloten circuit rondgepompt. Het door het produktieproces opgewarmde koelwate wordt via de koelinstallatie weer afgekoeld, opdat het opnieuw voor het koelen van het extrusieproces is te gebruiken. Bovendien wordt hiermee bereikt, dat het koelwater precies op de juiste temperatuur wordt geleverd. Dat is van doorslaggevend belang voor het produktieproces.

Temperatuursschommelingen beinvloeden de kwaliteit van het eindprodukt. De teruggewonnen warmte uit het gebruikte koelwater wordt onder andere gebruikt voor de verwarming van de produktiehal.

Recycling

Verder besteedt Loeve veel aandacht aan het recyclen van de gebruikte synthetische grondstoffen PVC en TPE. Afgekeurd eindmateriaal wordt opnieuw geschikt gemaakt voor hergebruik.

De dichtingsprofielen kennen drie hoofdlijnen. Het lipvormige profiel van poreus PVC met een gesloten cellenstructuur.

Ten tweede het zogenaamde holle kamerprofiel van compacte PVC. Dit is heel functioneel is voor een optimale luchtafdichting en geluidisolatie. De toleranties zijn smal, waardoor een goededichting wordt verkregen zonder verhoging van de sluitdruk. Tamelijk recent is de derde uitvoering van TPE, een thermoplastische elastomeer met minimaal dezelfde eigenschappen als van synthetisch rubber. Het is nauwkeurig te dimensioneren. Zo valt er een profielwanddikte mee te realiseren van 0,5 mm. Het materiaal is goed te lassen, zodat er rondgaande kaders mee zijn te realiseren. Daarvoor heeft het bedrijf zelf een snij- en lasapparaat ontwikkeld, waarmee de kaders in een arbeidsgang zijn te maken. De afdichtingsprofielen zijn voorts bestand tegen acrylaatdispersieverven.

Reageer op dit artikel