nieuws

Produktiviteit bij Martens verdubbeld

bouwbreed

De produktiviteit bij 9e Martens bedrijven is in drie jaar tijd met 100 procent gestegen. Het ziekteverzuim is in die periode met 82,5% gedaald. Dat is het resultaat van reorganisatie, invoering van een vierdaagse werkweek en verregaande automatisering.

Dat benadrukte drs. A.F. Vugts, verantwoordelijk voor kwaliteit, personeel en organisatie bij de Koninklijke H.H. Martens & Zoon BV te Oosterhout, bij het veertigjarig jubileum van eigenaar-directeur J.H.A.M. Martens.

De reorganisatie bij de Martens bedrijven is doorgevoerd naar een concept, gebaseerd op de theorieen over de lerende organisatie en de ‘lean organization’. ‘In dit concept, waarin niet winst noch continuiteit, maar ontplooiing van mens en organisatie de hoofddoelstelling is, worden de Martens bedrijven verbouwd en geherstructureerd tot diverse autonome, volledig self-supporting units met multidisciplinaire, multifunctionele taakgroepen’, aldus Vugts.

De organisatie bestaat nu uit teams, die over alle faciliteiten beschikken om zelfstandig alles te verzorgen van grondstof tot eindprodukt. Binnen de teams bestaan geen functieverschillen, de grootte van de teams varieert van zes tot twaalf mensen en de organisatie is zeer ‘plat’. Tussen medewerkers en directie bestaat slechts het niveau van de ‘aanvoerders’.

ISO9000-drang

‘In dit concept wordt waarlijk integrale kwaliteitszorg in de praktijk gebracht door de medewerkers zeer verregaande bevoegdheden en verantwoordelijken te geven. Tegelijkertijd worden allerlei vormen van hierarchie, splitsing van verantwoordelijkheden, stafdiensten en bureaucratie afgeschaft. Martens is dan ook zeer fel tegen de ziekelijke ISO9000-drang en -dwang’, aldus Vugts.

De reorganisatie bij Martens bedrijven gaat gepaard met vergaande automatisering.

‘Iedere handeling die je een keer moet herhalen, kun je beter door een machine laten doen, ook al moet er in het begin meer geld bij’, is de mening van Martens. De produktie van betonnen rioolbuizen bij Martens beton is enkele jaren geleden, als eerste ter wereld, volledig geautomatiseerd. Op het moment wordt gewerkt aan een automatische lijn voor de vervaardiging van betonnen putten. Hij wordt in september in gebruik genomen.

Vierdaagse week

De ‘lean organization’ heeft geleid tot een 30 procent hogere produktie met 30 procent minder medewerkers. Bovendien is de werkweek structureel verkort naar vier dagen.

Direct na de reorganisatie daalde de produktiviteit korte tijd, maar daarna steeg hij enorm. En het ziekteverzuim daalde in de afgelopen drie jaar van 20 naar 3,5%. Volgens Martens is dat het gevolg van het feit, dat de medewerkers met meer plezier naar het werk komen.

‘Ze hebben er weer lol in. Ze zien het als een stukje van zichzelf en een uitdaging om er het beste van te maken.’ De Koninklijke H.H. Martens & Zoon BV is een houdstermaatschappij met zeven dochters in Nederland en Belgie, op het gebied van betonnen bestratingsmaterialen, sierklinkers, rioleringssystemen, prefabelementen, heipalen, keringen, bedrijfsvloerplaten, kunststof leidingsystemen, mobiele kraanverhuur en distributie voor de doe-het-zelf markt.

De onderneming bestaat 112 jaar.

Hoewel continuiteit en winst niet als hoofddoelstelling worden genoemd, zijn ze door de reorganisatie wel gewaarborgd. Het organisatieconcept blijkt te werken.

Martens geeft regelmatig lezingen over de lerende organisatie en de ‘lean organization’

op symposia en gastcolleges aan de TU Eindhoven, vakgroep sociotechniek.

Reageer op dit artikel