nieuws

PNEM gaat door met subsidie voor cv-ketels

bouwbreed

De subsidieregeling voor hoog rendement-ketels voor centrale verwarming wordt door de Provinciale Noordbrabantse Energie-Maatschappij PNEM gewoon voortgezet. Onlangs besloten de ministeries van Economische Zaken en Milieubeheer te stoppen met de subsidiering van dergelijke ketels, omdat er geen geld meer voor is.

De betreffende ketels verbruiken minder gas, terwijl sommige typen bovendien minder verzurende stikstofoxyden uitstoten. In het kader van het eigen milieu-actieplan streeft de PNEM naar een verdere uitbreiding van het aantal hoogrendementketels in woningen.

In het verleden betaalde de PNEM al de helft van het subsidiebedrag, dat kan oplopen tot f. 350 per ketel. De andere helft was voor rekening van het rijk. De PNEM financieert de subsidie uit een fonds dat wordt gevormd door een kleine milieutoeslag op de tarieven.

Reageer op dit artikel