nieuws

Percentages aanneemsom voor g-rekeningen

bouwbreed

Het is hoofdaannemers niet altijd duidelijk welke deel van de aanneemsom, die hun onderaannemers in rekening brengen, op diens geblokkeerde rekening moet worden gestort voor premies sociale verzekeringswettten en loonheffing. In onderstaande tabel, die wij overnamen uit SFB-post, is bij de samenstelling van de bedragen en percentages uitgegaan van de loonbelasting groep 2, het middentarief van 15 % premie Ziektewet, 6,90 % premie Werkloosheidswet. 11,75 % premie WAO en een WAO-franchise van f. 112,30, een premie Ziekenfondswet van 6,35 % en een maximum ZFW-premie over f. 185,-. Voort is rekening gehouden met de overhevelingstoeslag volgens tabelgroep 2 en loonbelasting, passend bij het loon sv, berekend naar de witte dagtabel.

Het Sociaal Fonds Bouwnijverheid heeft daarom een tabel opgesteld, waaruit eenvoudig valt af te lezen welk percentage van het dagloon sociale verzekeringen geacht moet worden naar de g-rekening te worden overgemaakt.

Reageer op dit artikel