nieuws

Onderzoek naar zwart werk meer gebundeld

bouwbreed

Belastingdienst en bedrijfsverenigingen gaan nauwer samenwerken bij onderzoeken naar afdracht van loonbelasting en sociale premies. Komend najaar sluiten ze een convenant over controles bij grotere ondernemingen. De controles richten zich op het buiten de heffing laten van uitbetaalde lonen (zwart werk) en de volledigheid van de afdrachten. Ook wordt bekeken of bepaalde vergoedingen wel of niet terecht in de loonheffing worden betrokken. Tevens willen de belastingdienst en de BV gezamenlijk op bezoek gaan bij bedrijven.

Het Ministerie van Financien verwacht dat door uitbreiding van de samenwerking controles door weer andere instanties veelal achterwege ke blijven. Bovendien ke door de tijdwinst die hierdoor ontstaat de pijlen beter gericht worden op die ondernemingen waar dat het meest nodig is.

Reageer op dit artikel