nieuws

Ondernemer heeft plicht bedrijfswoningen te bouwen

bouwbreed

Ondernemingen moeten niet alleen zorg dragen voor het scheppen van werkgelegenheid, maar moeten er tevens voor zorgen dat het personeel woonruimte krijgt. Werk en woning horen samen te gaan. Die conclusie trekt het Duits Vakverbond (DGB) in een beleidsrapport. Ondernemingen dienen met de (plaatselijke) overheid de bouw van bedrijfswoningen te bevorderen. De eerst genoemden zouden voor een periode van tien tot vijftien jaar de huursommen ke innen. Besluit een bedrijf overtollige woningen te verkopen dan dient de plaatselijke overheid het recht van eerste koop te krijgen. De gemeenten ke deze woningen dan toevoegen aan het bestand aan sociale woningen. Volgens de DGB dienen er jaarlijks zon 200000 sociale huurwoningen bij te komen. Het bestaande realisatietraject kan deze opgave niet aan. Temeer omdat de stichtingskosten in de stedelijke gebieden al snel ruim DM200000 per woning bedragen.

Met de bouw van bedrijfswoningen vervult een ondernemer een sociale plicht.

Reageer op dit artikel