nieuws

Ondergrond is criterium voor graffitibestrijding

bouwbreed Premium

De Stichting Bouwresearch (SBR) heeft een publikatie uitgebracht, waarin wordt duidelijk gemaakt hoe een gevel tegen graffiti kan worden beschermd en hoe de bekladding kan worden verwijderd zonder de ondergrond te beschadigen.

Behalve algemene maatregelen ter voorkoming van vandalisme (afsluiting van terreinen, omheiningen, bewaking, goede verlichting) bestaat er een groot aantal methoden om gevels voor te behandelen, zodat bekladding wordt voorkomen of gemakkelijk is te verwijderen.

Welk middel moet worden gekozen, is echter lang niet altijd even duidelijk. De werking van het middel en het aanbrengen levert weliswaar meestal geen problemen op. Dat de graffitibestrijding toch niet vlekkeloos verloopt is volgens de SBR te wijten aan een gebrek aan kennis over de wisselwerking tussen antibekladdingsmiddel, ondergrond, bekladding en reinigingsmiddel.

Deel 4 van de Gevelgids-serie is daarom aan anti-bekladding gewijd. De gids, die is uitgebracht in samenwerking met de Nederlandse onderneming voor energie en milieu (Novem), geeft antwoord op de vraag welke middelen voor een bepaalde ondergrond geschikt zijn.

Antibekladdingsmiddelen komen in drie vormen voor: de zelfopofferende, de semi-permanente en de permanente systemen. In de SBR-publikatie worden de diverse middelen beschreven. Met behulp van enkele keuzeschemas wordt de lezer geleid naar een aantal toepasbare antibekladdingssystemen. Als uitgangspunt daarvoor is de aard en de kwaliteit van de ondergrond gekozen, omdat dat het meest objectieve criterium is voor de keuze van een systeem.

Bij de definitieve keuze uit de mogelijke alternatieven spelen volgens de publikatie minder objectieve criteria een rol, zoals de economische, esthetische en bouwfysische factoren.

De SBR gaat in de publikatie ten slotte in op de wijze van aanbrengen van de middelen en de reinigingsmiddelen en methoden.

Reageer op dit artikel