nieuws

NVM vreest een toenemende spanning door woningtekort

bouwbreed

De krapte op de woningmarkt kan volgens hem gemakkelijk omslaan in ‘verlamming’ met alle gevolgen van dien. De enige remedie om dit te voorkomen is dat er meer en vooral in een sneller tempo wordt gebouwd. Hoewel de Nederlandse makelaars met de stijgende huizenverkoop en navenante verkoopprijzen, goede tijden doormaken, is NVM-voorzitter B. van Groenigen niet gerust op de huidige situatie. Immers, in de eerste zes maanden van dit jaar zijn er 36300 woningen verkocht. Dat is ruim acht procent meer dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Daarnaast steeg de gemiddelde verkoopprijs van een woning eveneens met acht procent. Moest in 1992 voor een eengezinswoning nog gemiddeld f. 208600 worden neergelegd, nu is dat al f. 226100. Voor een appartement moet nu f. 140700 worden betaald, terwijl men de dezelfde woning een jaar geleden voor f. 129700 kon kopen. Het aantal dagen dat een huis te koop staat liep terug van 85 dagen in 1992 tot 69 dagen in de eerste helft van dit jaar. Magische grens Op basis van de huidige cijfers is Van Groenigens verwachting dat de prijsstijging de komende zes maanden zal aanhouden. Het huidige prijsniveau van de koopwoningen heeft de tot op heden magische grens van f. 198800 van in 1978 ruimschoots gepasseerd. Zoals bekend stortte na ’78 de huizenmarkt dramatisch in elkaar. Van Groenigen weigert echter een vergelijking te trekken. ‘Ik ben niet bevreesd dat ons nu hetzelfde gaat overkomen. Met de huidige lage rentestand zit het ook nog wel goed. Daarbij komt dat in de jaren zeventig voor de voorraad is gebouwd. Nu is daarvan geen sprake. Sterker, er wordt nu alleen naar behoefte gebouwd.” Wel geeft de NVM-voorzitter toe niet helemaal gerust te zijn over de huidige situatie. ‘We moeten vooruit kijken en dan zie je dat er toch onvoldoende wordt gebouwd. Het gevaar schuilt er dan in dat er een verlamming optreedt en er in de populaire marktsegmenten tussen de f. 15000 en f. 250000 weinig of geen aanbod meer zal zijn.’ Zekerheid Voorlopig blijven de Nederlanders ondanks een verslechtering van de economie interesse houden in een koopwoning. Als belangrijkste reden hiervoor noemt Van Groenigen de lage rentestand, maar vooral ook de onzekerheid over de huurprijzen. ‘Met een koopwoning ke toch de vaste lasten voor een langere periode in kaart worden gebracht. Bij een huurwoning, waarvan de huren blijven stijgen, ligt dat moeilijker. Daarom kiest men voor relatieve zekerheid.” Van het huidige bestand van ruim zes miljoen woningen is 47 procent in particuliere handen. Volgens de NVM wil momenteel zeventig procent van de Nederlandse bevolking een eigen huis. Doorstroming Uit de NVM-cijfers blijkt verder dat de door staatssecretaris Heerma zo gewenste doorstroming mondjesmaat op gang begint te komen. De NVM verwacht dat die doorstroming wel zal toenemen omdat eerder dit jaar de tweeverdienersregeling voor toekenning van gemeentegarantie is gewijzigd. Een tweede inkomen kan nu voor de volle dertig jaar, veelal de looptijd van de hypotheek, meetellen. Hetgeen meer mensen financieel in staat stelt een woning te kopen. Om die doorstroming overigens niet in gevaar te laten komen pleit de NVM voor het afschaffen van het zogenoemde antispeculatie-beding bij sociale koopwoningen. Zoals bekend moet bij verkoop van een sociale koopwoning een gedeelte van de winst, afhankelijk van het bewoningsjaar, aan de overheid die daarvoor subsidie heeft verstrekt, worden afgestaan. Hierdoor worden, aldus Van Groenigen, veel eigenaren van de vroegere premie A woning een gevangene van hun eigen huis. ‘Vanwege de grote waardestijgingen betekent het antispeculatiebeding dat het bedrag dat aan de overheid moet worden terugbetaald dermate hoog is, dat consumenten besluiten om dan maar niet te verhuizen.’, aldus Van Groenigen.

Uit de gisteren door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) gepresenteerde half-jaarcijfers blijkt dat het de makelaars meer dan voor de wind gaat.

Reageer op dit artikel