nieuws

NS dupe van conflict Heerenveen en provincie

bouwbreed

De afslag van de oevers van het Heerenveense Kanaal dreigt op sommige plaatsen de spoorbaan op het traject Heerenveen-Akkrum te ondermijnen. De NS lijkt hiermee de dupe te worden van een conflict tussen de gemeente Heerenveen en de provincie Friesland. Die ke het niet eens worden over de kwestie wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de oevers. De NS heeft daarom onlangs bij de gemeente Heerenveen haar bezorgdheid uitgesproken en aangedrongen op onderhoud. De gemeente acht zichzelf echter maar gedeeltelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van de oevers. Hoewel de gemeente eigenaar is van het kanaal hoort het beheer ervan volgens haar zeggen thuis bij de provincie. De provincie zegt op haar beurt het beheer wel op zich te willen nemen, maar niet voordat de oevers verbeterd zijn. Het verschil van mening dateert eigenlijk al uit het begin van de jaren zeventig, nadat het kanaal werd aangelegd. Hoewel het Nieuwe Heerenveense Kanaal een provinciale functie zou krijgen werd er, vanwege een gunstiger subsidie-regeling, voor gekozen de gemeente als opdrachtgever te laten fungeren. Volgens de provincie heeft de gemeente indertijd echter voor een te lichte oeververdediging gekozen. ‘De verdediging bestaat uit palen met schotjes, terwijl het kanaal in een diepe polder is aangelegd. Hierdoor fungeert ze volstrekt onvoldoende.’ Voor een goede oeververdediging met behulp van damwanden is een bedrag van f. 5,4 miljoen nodig. De gemeente is echter, alleen nog maar op aandringen van de NS, bereid ten hoogste f. 715000 uit te trekken voor het dichten van de ergste gaten aan de oevers. Ze wil van de provincie f. 1,7 miljoen om het onderhoud structureler uit te voeren. Overdracht De provincie zegt op haar beurt alleen te willen praten over een overname van het beheer, en dan alleen als de oevers met een zwaardere verdediging zijn uitgevoerd. ‘In feite is de provincie de logische beheerder van het Kanaal. Er zal echter pas tot overdracht worden overgegaan als er een deugdelijke verdediging is aangebracht’, aldus het hoofd van de afdeling vaarwegen van de provincie. De NS meet intussen wekelijks de afstand tussen het Kanaal en de spoorbaan en wacht tot de ruzie tussen de twee overheden is beslecht. Als de nood echt te hoog wordt zal de NS zelf zand gaan storten om de spoordijk te verbeteren. ‘We sturen dan echter wel een rekening naar de gemeente Heerenveen’, aldus een woordvoerder van de NS.

De toenemende afslag van de oevers, die aanzienlijk is verergerd door de stormen van januari en februari van dit jaar, beginnen problemen op te leveren voor de naastgelegen spoorbaan. Op sommige plaatsen is het water de kritieke grens van 8,5 meter uit het hart van de spoorbaan op enkele centimers na genaderd.

Reageer op dit artikel