nieuws

Mogelijk behoud van steenfabriek Bingerden

bouwbreed

In september zal worden beslist of de sinds eind vorig jaar gesloten steenfabriek Bingerden langs de IJssel bij De Steeg al dan niet behouden zal blijven. Bingerden is zo ongeveer de laatste steenfabriek in Gelderland die nog met ringovens is uitgerust. Dit geeft de fabriek in de Havikerwaard een monumentaal karakter. Zo de fabriek behouden blijft, zal er een natuurmuseum in worden ingericht. Ook wordt gedacht aan het gedeeltelijk beschikbaar stellen van atelierruimten. Behoud betekent evenwel een vermindering van de zandwinmogelijkheden in de Havikerwaard. Eerder al is door de gemeente Rheden, het zandwinbedrijf ZEM-Havikerwaard en Rheden Beton een overeenkomst getekend over het afgraven van het hele terrein van de voormalige steenfabriek. Door de aanwijzing van de ringovens tot monument zal dit contract slechts gedeeltelijk ke worden uitgevoerd.

Hiernaar is onlangs al door de afdeling monumentenzorg van de provincie Gelderland onderzoek gedaan, waaruit een positief advies is gerold. De beslissing ligt evenwel bij GS van Gelderland.

Reageer op dit artikel