nieuws

Miljoenen terug door aanpak g-rekeningen

bouwbreed

Vervolg van pag. 1 Met die aanpak zal volgens het SFB ‘een aantal miljoenen’ alsnog worden binnengehaald.

Kleipool houdt het op ‘totaal ongeveer f. 10 miljoen’. Of de door het SFB gewonnen c.q. nog lopende procedures het topje van de ijsberg vormen kan hij niet beoordelen: ‘Dat is moeilijk te zeggen. Het probleem openbaart zich doorgaans pas als wij een schuld in faillissement niet ke binnenhalen. Het is echter -denk ik- plausibel te veronderstellen dat onrechtmatig gebruik van de g-rekening op grote schaal plaatsvindt. We hopen dat de vele publiciteit hierover preventief werkt. Met andere woorden, dat degenen die onderaannemers diensten of goederen leveren zich niet via de g-rekening laten betalen. Het SFB zal niet nalaten daartegen in het geweer te komen. De eerste zaken zijn inmiddels uitgeprocedeerd. In alle gevallen werd door de rechter een onrechtmatige daad bewezen geacht en zijn wij in het gelijk gesteld.’

Reageer op dit artikel