nieuws

Meer geld versnelt de woningbouw niet

bouwbreed

De financiele injectie van f. 30 miljoen, die staatssecretaris Heerma heeft uitgetrokken om de woningbouw te stimuleren en zo ook het asielzoekersprobleem het hoofd te ke bieden, zal op korte termijn weinig effect hebben. Dat blijkt uit de reacties van Amsterdam en het stadsgewest Haaglanden. Vooral de laatste zegt weinig aan de financiele steun te hebben. Het stadsgewest kampt met een groot locatieprobleem en ziet op dit moment geen kans de woningbouw te versnellen. Dit bedrag komt beschikbaar voor de kopkosten. Het geld komt uit de tot nu toe geblokkeerde reserves om onvoorziene tegenvallers op te vangen. De stimulans is volgens Heerma noodzakelijk omdat blijkt dat de bouwproduktie met name in de gesubsidieerde sector achter blijft bij de planning. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn 34000 woningen in aanbouw genomen. Wordt er in dit tempo doorgebouwd, dan komt de jaarproduktie op 84000 woningen uit. De planning is echter op 95000 woningen gesteld. Dit aantal is inclusief de snel in aanbouw te nemen 7500 woningen voor de huisvesting van asielzoekers. Nijpend De huidige situatie voor asielzoekers is nijpend, een van de voornaamste redenen voor Heerma om de bouwproduktie te stimuleren. Van de toegezegde f. 30 miljoen krijgt Amsterdam met f. 7,8 miljoen het leeuwendeel. De heer J. de Haan van de Amsterdamse Bouw en Woningdienst, afdeling nieuwbouw en verbetering, reageert dan ook in eerste instantie verheugd. ‘Het betekent’, zo benadrukt hij, ‘dat Heerma aan een be langrijke randvoorwaarde voldoet om met deze bijdrage de huren van nieuwbouwwoningen bereikbaar te houden voor de doelgroep.’ Wel vraagt De Haan zich af of het op korte termijn effect heeft. ‘Met andere woorden of je met het geld direct de woningbouw kunt versnellen. Ik vraag mij dat af.’ Als voorbeeld geeft hij, dat het onderzoek naar de lokaties om de extra bouwopgave van 13000 woningen in het kader van de Trendbrief te realiseren nog niet is afgerond. ‘Die locaties worden momenteel nog allemaal tegen het licht gehouden. Pas over twee weken is dat afgerond. Maar dat betekent niet dat er direct kan worden gebouwd.’ Voor wat betreft de sociale sector wil Amsterdam dit jaar 2000 woningen bouwen. ‘Er is een planaanbod van 2500 woningen. Maar het wordt nog een hele klus om de 2000 te halen. De wil is er wel en we willen ook versnellen, maar we leven nu al weer in juli. Dus of het voor dit jaar z’n vruchten al zal afwerpen is maar de vraag.” Haaglanden Een heel ander geluid laat B. Emmens, beleidsmedewerker volkshuisvesting van het stadsgewest Haaglanden, horen. Van de extra gelden kan dit stadsgewest f. 3 miljoen tegemoet zien. Maar voor veel verandering in de bouwsituatie in het stadsgewest zal dat bedrag volgens hem niet zorgen. ‘We hebben geen financieel- maar een lokatieprobleem’, zegt de beleidsmedewerker. ‘We hebben eenvoudig weg op korte termijn geen ruimte om sneller te bouwen. Al zouden we het willen.’ Het betekent in zijn ogen dan ook dat de f. 3 miljoen in de ‘pot’ zal verdwijnen. ‘We zullen Heerma vragen of we het bedrag mogen sparen zodat we het voor de ontwikkeling van de Vinex-lokaties ke inzetten. Daarmee zouden we de verhouding 30 procent woningen in de sociale sector en zeventig procent marktsector veilig stellen. Vooral omdat deze verhouding ten nadele van de sociale sector onder druk staat’, aldus Emmens. Rotterdam krijgt een bijdrage van f. 6,6 miljoen. Een woordvoerder van de Maasstad kon nog niet zeggen wat hiervan het effect zal zijn. Wel benadrukte zij dat Rotterdam voldoende geld heeft voor de woningen en dus liever een bijdrage voor de ontwikkeling van de lokaties had willen zien.

Al in een eerder stadium heeft staatssecretaris Heerma de Tweede Kamer laten weten de woningbouw financieel te willen stimuleren. In een brief aan de gemeenten en samenwerkingsregios heeft de bewindsman nu de financiele stimulans op f. 30 miljoen vastgesteld.

Reageer op dit artikel