nieuws

Meer belasting over winst valt slecht

bouwbreed

Een voorontwerp van wet om de vennootschapsbelasting (de belasting op de winst van ondernemingen) aan te scherpen is slecht gevallen bij de werkgeversorganisaties VNO en NCW. De ministerraad gaf het voorontwerp gisteren vrij voor publikatie. Het voorontwerp van wet was al aangekondigd in de ‘orientatienota fiscaal vestigingsklimaat’. Daarin gaf staatssecretaris Van Amelsvoort van financien aan dat ons land op fiscaal gebied lief is voor het internationaal opererende bedrijfsleven, maar dat andere landen wat dat betreft zich steeds meer ontpoppen als rivalen. Enerzijds moet ervoor gewaakt worden dat de schatkist niet teveel belasting misloopt. Door geld te sluizen via dochterondernemingen in belastingparadijzen als de Antillen, Luxemburg of Lichtenstein, maar ook via de zogeheten coordinatiecentra in Belgie -de Hollandsche Beton Groep bereidt dit voor- kan belasting in ons land ontweken worden. VNO en NCW stellen dat de vrijstelling voor internationaal georienteerde ondernemingen zeer belangrijk is omdat die voorkomt dat bedrijven twee keer (in ons land en in een ander land) worden aangeslagen.

Van Amelsvoort vindt dat de Nederlandse schatkist in die gevallen toch een billijk deel van de belastingafdracht of wel een ”fair share’ moet ontvangen.

Reageer op dit artikel