nieuws

Loonmaatregel betekent openbreken bouw-cao

bouwbreed

De bouw- en houtbond FNV is tegen een loonmaatregel, die het kabinet voor 1994 achter de hand houdt. Een dergelijke maatregel zou betekenen dat de bouwcao, die voor twee jaar is afgesproken, zou moeten worden opengebroken. De bond is trouwens ook tegen loonmatiging als de regering daar niets tegenover stelt. De overige ruimte is gebrukt ter financiering van het waogat. Aan die reparatie betalen zowel werkgevers als werknemers deel door ieder de helft van de premie te betalen. Met ingang van 1 januari gaat deze premie voor werknemers omhoog. Een loonmaatregel zou voor de bouw dus openbreken van de cao betekenen, waardoor ook de reeds overeengekomen re paratie van de wao-maatregelen van de rijksoverheid weer op de helling zou komen te staan. Werkgelegenheid De bond heeft zich bij monde van vice-voorzitter Bram Visser ook tegen een verdere loonmatiging uitgesproken als daar geen harde werkgelegenheidsafspraken tegenover komen te staan. Volgens Visser hebben werknemers in ons land als teveel op het ionkomen moeten matigen in vergelijking met werknemers in andere Europese landen. Tussen 1976 en 1992 stegen de lonen in Nederland met 100%, terwijl de gemiddelde loonstijging in de EG in diezelfde periode ruim 300% bedroeg. Visser noemt het ‘verbazingwekkend dat Nederland koploper is in loonmatiging en tegelijk tot de koplopers behoort als het werkloosheid betreft.’ Bovendien is het volgens Visser zo dat de regering in de afgelopen jaren afspraken over loonmatiging in ruil voor werkgelegenheid niet is nagekomen. Hij zegt dan ook weinig vertrouwen te hebben in nieuwe beloften, die de regering over bevordering van werkgelegenheid doet.

Sociale zaken Gerrit van Oosten De bouowcao, die in maart van dit jaar werd afgesloten heeft een looptijd van twee jaar. Van de 3,25% onderhandelingsruimte is ten behoeve van het bouwplaatspersoneel 0,5% gereserveerd als loonsverhoging per 1 januari 1994.

Reageer op dit artikel