nieuws

Komat op werkbezoek

bouwbreed

Het activiteiten programma van de KOntaktgroep MATerieel (Komat), de organisatie van directeuren en hoofden van materieeldiensten van bouwbedrijven, aangesloten bij de VGBouw, kent jaarlijks onder meer een steeds in september te houden themadag rond een actueel onderwerp op materieel gebied. In Cobouw wordt daarover trouw verslag gedaan. Een ander vast onderdeel vormt ook een werkbezoek aan een, uit een oogpunt van materieelinzet, interessant object in aanbouw. Feyen, een bezoek aan het Haags stadhuis en bibliotheek in aanbouw. Deze bouwplaats fungeerde onlangs als voorbeeldpo voor Komat-leden. Zij wilden hun licht opsteken over aard en omvang van de betrokkenheid van Wilmas materieeldienst bij de uitvoering van dit grote, aansprekende po in het centrum van de stad. In een open sfeer werden toelichtingen gegeven en vragen beantwoord door de heren A. Kerklaan, directeur Speciale Poen van Wilma Bouw, J.H. van der Berg, kwaliteitscoordinator van dit grote en qua bouwkundige opzet interessante werk, en natuurlijk door Feyen zelf. Zonder enige terughoudendheid werd informatie verstrekt, ook tijdens de rondleiding over het werk. Deze open sfeer ten opzichte van elkaar blijkt kenmerkend te zijn voor de cultuur, die in de Komat heerst. Feyen: ‘je bepaalt natuurlijk zelf tot hoe ver je wilt gaan. Maar doe niet nodeloos geheimzinnig. Zon houding is eerder een teken van zwakte. Zeg maar waar je mee bezig bent en waar je met je materieeldienst op aankoerst.’ En zo is het. ‘Be good and tell it!’

Ditmaal bracht het gezelschap op uitnodiging van de directeur van de materieeldienst van Wilma Bouw, de heer P.C.J.Ch.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels