nieuws

Kamervragen over cijfers veiligheid van Schiphol

bouwbreed

Het PvdA-Tweede Kamerlid Van Gijzel wil van minister Maij-Weggen van Verkeer en Waterstaat opheldering over berekeningen van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR), waaruit blijkt dat het veiligheidsrisico van Schiphol voor omwonenden veel groter is dan tot nu toe werd aangenomen.

Zoals bekend lekte vorige week cijfers uit, waaruit blijkt dat de kans dat door een luchtvaartramp honderd of meer omwonenden van Schiphol het leven laten bijna twee keer zo groot is als waarvan deskundigen tot nu toe aan steeds zijn uitgegaan.

Volgens de Stichting Natuur en Milieu blijkt uit de cijfers dat de Buitenveldertbaan, waarvan de aanvliegroutes over dichtbevolkte gebieden lopen, de helft van het veiligheidsrisico van de luchthaven veroorzaakt. Het El Al-vliegtuig dat vorig jaar in de Bijlmer neerstortte, vloog eveneens naar de Buitenveldertbaan.

Buitenveldertbaan

Volgens Natuur en Milieu kan op basis van de NLR-gegevens worden geconstateerd dat de Buitenveldertbaan dicht moet om het veiligheidsrisico aanvaardbaar te maken. Volgens de luchthaven Schiphol gaat het echter om ‘voorlopige berekeningen met een ‘experimenteel’ rekenmodel dat het NLR heeft ontwikkeld ten behoeve van de Integrale Milieu Effect Rapportage (IMER) die de rijksoverheid momenteel laat opstellen in verband met de geplande uitbreiding van de luchthaven.

Status

Volgens kamerlid Van Gijzel is het rekenmodel weliswaar nog experimenteel, maar de gegevensinvoer (de vliegtuigtypes die op Schiphol landen, de aanvliegroutes, het aantal starts en landingen en dergelijke) waarmee het NLR de berekeningen heeft gemaakt is overeenkomstig de werkelijkheid.

Bovendien zou de onafhankelijke commissie die de IMER opstelt van mening zijn dat het model nauwelijks nog aanpassing behoeft. Volgens hem hebben de berekeningen daarom niet meer een voorlopig karakter en dient de minister aan te geven wat de status er van is.

Minister Maij liet al direct na het bekend worden van de cijfers weten het rapport te kennen, maar daar vooralsnog geen conclusies aan te willen verbinden.

Reageer op dit artikel