nieuws

Kabinet komt met wao-regeling chronisch zieken

bouwbreed

Het kabinet is bereid een ‘beperkte regeling te maken, waardoor chronisch zieke werknemers zich tegen betaalbare premies particulier ke bijverzekeren voor het wao-gat. De regeling verplicht verzekeringsmaatschappijen de tekorten die ontstaan door het verzekeren van de betreffende groep onderling te dekken. Zij ke daartoe een waarborgfonds oprichten. De overheid draagt geen financiele verantwoordelijkheid voor de tekorten.

De regeling geldt alleen voor werknemers die zich tot 1 oktober aanmelden.Staatssecretaris Wallage van sociale zaken heeft dat dinsdag in de Eerste Kamer meegedeeld in het debat over de wao-voorstellen van het kabinet. De hele Senaat had geeist dat er een voorziening voor chronisch zieken zou komen. Het gaat om een groep van 17000 personen, waar er jaarlijks duizend bijkomen. Met de toezegging van Wallage is een dreigende kabinetscrisis waarschijnlijk van de baan.

Reageer op dit artikel