nieuws

Japan wijst inpoldering Bocht van Tokio af

bouwbreed

In Japan klinkt in toenemende mate kritiek op de inpolderings- en bebouwingsplannen voor de Bocht van Tokio. Tot de critici behoort Japans prominente architect K. Kurokawa. Ook in de politieke gremia ontstaan, zij het uitermate voorzichtig geformuleerd, kritiek op het bebouwen van Japans te waddengebied.

De kritiek betreft niet alleen het bouwplan voor de Bocht van Tokio, maar richt zich op de concentratiegedachte die de Japanse hoofdstad de huidige omvang bezorgde. De nieuwe trend stelt een decentralisatie voor, waardoor ook andere steden belangrijke economische, politieke, financiele en culturele functies krijgen.

Zeker volgens Japanse begrippen maakt architect Kurokawa uitermate vergaande plannen. In zijn visie is er ook geen plaats meer voor de keizer in Tokio. Die zou zich moeten vestigen in Kyoto; de stad waar ook zijn overgrootvader woonde. In het verlengde van de de concentratiegedachte ligt een grootschalige verbetering van de infrastructuur. De vier hoofdeilanden van Japan dienen door een veelvoud van de huidige bruggen en tunnels met elkaar te worden verbonden.

Vliegveld

Naast het eerder geopende vliegveld van Osaka moet volgens de plannen een nieuwe luchthaven komen waar het vliegverkeer 24 uur per dag terecht kan. Geleidelijk aan trekken deze voornemens ook interesse in politieke kringen. Daar klinkt in toenemende mate de gedachte dat een verdere ontwikkeling van Tokio welbeschouwd niet meer mogelijk is. Mede door de vele aandacht die naar de hoofdstad gaat komt de ontwikkeling van andere regios in de knel.

Daarbij brengt de groei van Tokio aanzienlijke problemen met zich mee voor de afvalverwerking.In 1995 zal het laatste storteiland in de Bocht van Tokio vol zijn. De stad moet zich dan verlaten op de capaciteit van de vijftien afvalovens. Die ke naar verwacht de 6 miljoen ton vuilnis die jaarlijks in de 23 wijken van de hoofdstad vrijkomt niet aan.

Onzeker

Ook andere redenen maken de toekomst van de bouwplannen onzeker. In het geval van de te realiseren kantoorgebouwen zal slechts een te verwaarlozen aantal huurders in staan zijn de topprijzen op te brengen.

Daarbij lieten de buurprefecturen Chiba en Kanagawa Tokio weten eigen grootschalige bouwplannen tot ontwikkeling te brengen in de Bocht van Tokio. Het extra aanbod van ruimte verdunt op die manier de toch al beperkte huurdersmarkt nog meer.

Tussen de binnenstad van Tokio en de luchthaven Narita ontstond inmiddels het jaarbeursterrein Makuhari; een verzameling kantoorgebouwen, hotels en winkelgalerijen en grootschalige expositie- en conferentiehallen. Nabij Yokohama zet de 269 meter hoge Landmark-toren de toon voor de komende bebouwing.

Tot aan maart van dit jaar konden gegadigden zich inschrijven voor de stedebouwtentoonstelling Urban Frontier 96. De investering voor deze expositie beloopt in totaal meer dan f. 1 miljard. Tot op heden wisten de plannen niet meer dan drie kandidaten te trekken, die elk voor om en nabij f. 30 miljoen wilden investeren in een po. Dat aantal is welbeschouwd te klein om Urban Frontier te laten doorgaan. Afzien van de plannen betekent in Japan evenwel gezichtsverlies en dat wil men koste wat kost voorkomen. Het ligt om die reden in de verwachting van de tentoonstelling op welke manier dan ook doorgaat. Temeer omdat het voornemen het idee is van stadsgouverneur S. Suzuki.

Die moest eerder een nederlaag boeken met zijn plan voor ‘de stad van de toekomst’, de Tokio Teleport Town. Het po besloeg een oppervlak van ruim 448 hectare en vergde een investering van f. 50- tot f. 100 miljard. Het voorstel verdeelde de locatie in vier delen. Het eerste zou opgaan aan zakelijke panden volgens de nieuwste techniek. Het tweede deel diende cultuur en internationale uitwisseling centraal te stellen terwijl het derde en vierde opgingen aan onder meer woonruimte voor zon 60000 mensen.

Herverkiezing

Suzuki voerde het plan op als hoofdpunt in zijn strijd om zijn vierde herverkiezing. In 1988 kreeg hij nog veel waardering voor zijn po en werd ondanks forse kritiek van de regeringspartij en andere tegenstanders herverkozen. Kort nadien moest hij het po herroepen omdat het land in een economische teruggang was geraakt, waardoor het grootbedrijf en de banken de investering ervoor niet meer konden opbrengen.

Als gevolg daarvan rekende het stadsbestuur voor dat de nieuwe toestand ruim 20 procent minder inkomsten oftewel ongeveer f. 1 miljard uit het project zou opleveren waarmee de realisatie van de baan was. * ** BRS DOCUMENT BOUNDARY ***

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels