nieuws

Investeerders uit Golfregio financieren herbouw Libanon

bouwbreed Premium

De Dallah Albaraka Group uit Saoedi-Arabie heeft een fonds geopend voor de herbouw van Libanon. Libanese investeerders dienen minstens f. 200000 bij te dragen, terwijl belangstellenden uit de Golfregio minimaal f. 6 miljoen moeten storten. Kandidaten uit de Golfstaten brachten tot op heden zon f. 200 miljoen bijeen. Het fonds zal in de eerste plaats infrastructurele werken financieren.

De Libanese eerste minister R. Hariri stelde eerder een driejarig reconstructieprogramma voor ter waarde van ruim f. 5,4 miljard. Dit plan maakt deel uit van het tienjarenplan Horizon 2000 dat `en de oorlogsschade moet herstellen `en Libanon moet veranderen in een regionaal financieel centrum en een vestigingsplaats voor lichte industrie.

De Libanese Raad voor Ontwikkeling en Herbouw (CDR) wil nog deze maand beginnen met het herstel van de elektriciteitsvoorziening en de telecommunicatie. In het najaar moet het herstel van de watervoorziening volgen. In binnen- en buitenland doet evenwel de verwachting de ronde dat de werken uit Horizon 2000 Libanon met een meer dan forse schuld opzadelen.

Schuld

De CDR pareert deze stelling met de aanname dat de beno digde f. 20 miljard tegen de tijd van uitbetaling zijn opgelopen tot f. 26 miljard. Van dit bedrag komt 30 procent uit buitenlandse leningen en 6 procent uit buitenlandse schenkingen. Overheidsbijdragen en plaatselijke leningen zullen de uitgaven in balans brengen. De totale buitenlandse schuld zal volgens de CDR in 1998 zon 34 procent van het Bruto Nationaal Product bedragen om in 2002 te dalen tot 24 procent.

Wil deze voorspelling uitkomen dan dient de regering de eigen uitgaven aan andere zaken dan reconstructie te beperken en in alle openbaarheid werken in aanbouw nemen en de bijbehorende financien controleren.

Particulieren

Volgens de CDR kan de regering er ook aan bijdragen dat er meer geld onder de mensen komt en er dus meer mogelijkheden tot particuliere investering in welke vorm dan ook ontstaan. Wil het zover komen dan dient er een forse wijziging voor het staatsapparaat te volgen. De EG financiert momenteel het programmabeheer van de CDR en vijf van de acht sectorbesturen.

Deze sectoren omvatten de waterleiding en de riolering, elektriciteit, afval, openbare werken en financien en economie. In deze sectoren werken buitenlandse deskundigen en vertegenwoordigers van de overheid samen. Op termijn valt er een besluit over de financiering van de sectorbesturen voor onder meer de telecommunicatie, de havens en de vliegvelden.

De plannen van de overheid voor de herbouw van Libanon vallen of staan met de betrokkenheid van de particuliere sector. Particulieren moeten de f. 20 miljard overheidsgelden aanvullen met f. 40 miljard.

Momenteel gaat het particuliere geld vooral op aan de bouw van appartementen in de buitenwijken van West-Beiroet en in mindere mate aan woningbouw in het gebied Hamra.

Veel Libanese aannemers die tijdens de oorlogsjaren verdwenen komen nu terug en lijken over een niet onaanzienlijke orderportefeuille te beschikken. Ook de investeringen in de industrie lopen geleidelijk aan op. Het plaatselijke vertrouwen in ’s lands economische ontwikkeling groeit en kan fors toenemen met behulp van buitenlandse investeringen. Buitenlandse gelden ke er ook aan bijdragen dat de Libanese regering uit de huidige patstelling komt. De overheid vraagt buitenlandse financiele steun voor de wederopbouw, terwijl buitenlandse investeerders wachten op de eerst poen.

Woningbouw

Abu Dhabi zegde intussen Libanon een bedrag van om en nabij f. 50 miljoen toe voor de woningbouw. Premier Hariri bracht eerder een bezoek aan Koeweit om investeringen van dit land in Libanon te bespreken.

Het bezoek dat de Parijse burgemeester J. Chirac aan Beiroet bracht geldt als bewijs dat de Franse overheid in elk geval financiele steun aan Libanon serieus overweegt. Chirac zei bij die gelegenheid achter het beleid van Hariri te staan en riep de christelijke gemeenschap in Libanon op actief mee te werken aan de wederopbouw.

De Zwitserse Royal Trust Bank draagt ruim f. 160 miljoen bij aan een plan van de Saoedische investeerdersgroep Trimacor om voor de kust ten zuiden van Beiroet in het gebied Dalhamiya ruim 3,5 miljoen vierkante meter in ontwikkeling te nemen. Op deze locatie zullen villas en zakelijke gebouwen verrijzen.

Reageer op dit artikel