nieuws

Inrichten Stuit vergt f. 3,6 mln

bouwbreed

De inrichting van het Stedelijk uitloopgebied, kortwet Stuit, tussen de groeigemeenten Duiven en Westervoort ten zuidoosten van Arnhem vergt een investering van f. 3,6 miljoen.

Het Recreatieschap Oost-Gelderland wil dit bedrag in het gebied investeren in de jaren 1995 tot en met 1999.

Het plan voorziet in de aanleg van bossen en voorzieningen voor de openluchtrecreatie zoals wandelpaden enz.

De helft van de aanlegkosten van f. 72000 per jaar wordt gefourneerd door de provincie, de andere helft door het Recreatieschap.

Na gereedkomen moeten de gemeenten Duiven en Westervoort bijdragen in de kosten van onderhoud.

Reageer op dit artikel