nieuws

Hoogte Duitse woningprijs noopt velen tot zelfbouw

bouwbreed

De Duitse woningprijzen nemen gestaag toe. Dat brengt veel mensen ertoe een niet onbelangrijk deel van hun eigen woning zelf te bouwen. In het afgelopen jaar werden zo 30000 van de 100000 in Duitsland opgeleverde een- en tweegezinswoningen voor een deel door de latere bewoners gebouwd.

Een vrijstaande eigen woning in Bremen vergt momenteel DM320000 oftewel 14 procent meer dan in 1992. In Keulen kost dezelfde woning DM490000. In Stuttgart en Munchen betaalt men voor deze woning zelfs respectievelijk DM850000 en 950000.

Door zelf een deel van de woning te bouwen bespaarden de zelfbouwers om en nabij DM50000 tot DM80000 op de eindprijs. De laatste conclusie komt van de Bond van Europese Zelfbouwpartners.

Vakbeurs

De rol van deze zelfbouwers neemt een dermate hoge vlucht dat in Stuttgart voor deze groep een vak-beurs plaatsvond.

De locatie is niet willekeurig gekozen; Baden-Wurttemberg waarvan Stuttgart hoofdstad is staat bekend als ‘huisjesbouwersstaat’.

Inmiddels ontstond ook een circuit van professionele adviseurs voor zelfbouwers. Daarmee nemen de risicos van zelfbouwen af. De beroepsmatige begeleiders ke tevens beoordelen of de zelfbouwers aan de gestelde eisen ke voldoen.

Reageer op dit artikel