nieuws

Hardschuim-injectietechniek vrij van patent beschikbaar

bouwbreed Premium

Bij het injecteren is echter een deel van de weg in de Burg. Meinenszlaan omhooggedrukt. Verheijen noemde dat ‘wel vervelend, maar niet desastreus’. Het planmatig onderhoud van de weg zou toch relatief kort daarna worden uitgevoerd. Geleerd is te injecteren bij drukken van 30 tot 200 kPa/cm2. De injecteermethode van SVC is volgens Verheijen uiteindelijk toch een goede methode gebleken het watertransport onder deze rioleringen tegen te gaan. Het is nu zelfs niet meer nodig de weg eerst open te leggen. SVC is zelf producent van Bacel RG 30. Het produkt wordt al een jaar of drie gebruikt voor het opvullen van de ruimte tussen oude en nieuwe buizen die bij relining van riolen ontstaan en om de ruimten tussen de binnen- en buitenbuizen van samengestelde buizen vol te schuimen. Toen had Verheijen al gezien dat er ‘leuke dingen’ mee waren te doen. De receptuur van het produkt is niet gepatenteerd. Voor het verkrijgen van een patent zou deze volledig beschreven moet wor den. Dat willen ze bij SVC niet.

Ook de toepassing is niet gepatenteerd. Zij zijn bij SVC meer uit op produceren van het materiaal alleen. De techniek voor het toepassen willen ze best aan andere bedrijven kwijt. Geinteresseerde bedrijven ke een injectie-unit en een opschuiminstallatie kopen.

‘Daarmee ke ze dan, met ons produkt, zelf aan de slag’, zo lichtte Verheijen toe. De vooralsnog beperkte produktiecapaciteit van Bacel RG 30 is de enige beperking voor grootschalige toepassing van het produkt. Voor verdere toepassing valt bijvoorbeeld te denken aan gebruik van het hardschuim in lichte wegconstructies. Constructieve sterktewaarden gaan tot wel 30ton/m2. Mogelijk zijn toepassingen te vinden in de ophogingen voor toeritten van wegen in zettingsgevoelige gebieden. Worden permanente injectiebuizen aangebracht dan zijn de gevolgen van voortgaande zakking in bijvoorbeeld veengebieden op te vangen door middel van navullen met het hardschuim.

Reageer op dit artikel