nieuws

Handboek Bouwen en Milieu is nog lang niet volledig

bouwbreed Premium

Uitgeverij Weka te Amsterdam introduceert het handboek Bouwen en Milieu. Doel van de uitgave is het bundelen en toegankelijk maken van het versnipperde aanbod aan informatie over de milieu-aspecten van de bouw.

De informatie in de eerste uitgave is echter nog lang niet volledig en vrij algemeen.

De redactie hoopt dat het handboek bijdraagt aan de ontwikkeling van milieuzorg in de bouw. Het gaat om een losbladige uitgave, waarop men zich kan abonneren. De eerste uitgave kost f. 95 en omvat ca.

200 paginas. Hij wordt gevolgd door vijf aanvullingen per jaar van elk 100 tot 125 paginas a f. 0,98. Afhankelijk van de omvang van de aanvullingen kost het handboek ca.

f. 650 per jaar. Abonnees ke ten alle tijde hun abonne ment beeindigen. Het handboek Bouwen en Milieu bestaat uit een inleiding en vijf delen, te weten ruimtelijke ordening, bouw, bouwmaterialen en produkten, wet- en regelgeving en voorbeeldpoen.

Van elk deel zijn de hoofdstukken gerangschikt naar themas en processen. De themas zijn bodem, water, lucht, grondstoffen, energie, planten en dieren, en mensen. De processen zijn die van de fasen programma, ontwerp, uitwerking, uitvoering, gebruik, onderhoud en renovatie, en sloop en afvalverwerking. Elk proces is weer onderverdeeld naar de themas. De hoofdstukken beginnen met algemene theorie.

Windhinder

De eerste uitgave biedt voor wat betreft ruimtelijke ordening algemene informatie over het rijksbeleid, zoals beschreven in de Vierde nota Extra ruimtelijke ordening (Vinex).

Deel 2 (Bouw) omvat de meeste hoofdstukken. Het behandelt de theorie van het ecologisch bouwen, het meten van bodemverontreiniging, omgaan met bouwafval, voorkomen van windhinder en het rekening houden met zonneenergie bij het stedebouwkundig ontwerpen.

Algemeen

Deel 3 (Bouwmaterialen en produkten) geeft een overzicht van een aantal ‘milieumaten’, zoals de BIM-schaal, de milieuinformatiematrix van de NWR en de NIBE milieuclassificatie.

Vervolgens wordt de samenstelling van een woning uit vernieuwbare grondstoffen behandeld, met als voorbeeld de Waddenwoning.

Deel 4 (Wet- en regelgeving) bestaat uit een artikel over de milieubeheervergunning. Dat is de belangrijkste vergunning voor bedrijven in het kader van de Wet milieubeheer (Wmb), die sinds 1 maart van kracht is.

Deel 5 (Voorbeeldpoen) biedt een beknopt overzicht van zeven experimentele, zeventien demonstratie- en drieentwintig ‘gewone poen op het gebied van duurzaam bouwen.

De informatie in de eerste uitgave is vrij algemeen. Dat kan ook niet anders, met aannemers, architecten, opdrachtgevers zowel als stedebouwkundigen als doelgroep. Bovendien worden nog lang niet alle milieu-onderwerpen behandeld. De informatie over bepaalde onderwerpen is zeker niet uitputtend.

Daarnaast hebben sommige hoofdstukken slechts beperkt met milieu in de bio-ecologische zin te maken. Een voorbeeld: als windhinder een item is in een handboek over milieu, dan is tuinieren het wellicht ook. Het is jammer dat de abonnee niet weet, wanneer hij welke specifieke informatie kan verwachten. Dat maakt de beslissing om al of niet een abonnement te nemen niet eenvoudiger. Voor hetzelfde geld is het immers mogelijk om jaarlijks een redelijke hoeveelheid boeken en rapporten over bouwen en het milieu aan te schaffen. Op die manier kan men zich ook van goede, meer actuele en gerichte documentatie voorzien.

Reageer op dit artikel