nieuws

Hainan zet toeristische industrie in ’t zonnetje

bouwbreed

Het eiland Hainan in de Zuidchinese Zee maakt naar verluidt een meer dan aanzienlijke economische opbloei door. Vooral de toeristische industrie boekt forse inkomsten.

Om deze tak van bedrijvigheid verder te ontwikkelen wil het Provinciaal Bureau voor Toerisme van Hainan 89 poen ter waarde van zon f. 2 miljard laten uitvoeren. De werken moeten onder meer veertien vier-sterren hotels opleveren. De Chinese Staatsraad stemt in met de voornemens.

Op zo’n twintig kilometer ten zuidoosten van de stad Sanya vindt aan de Baai van Yalong de bouw plaats van een vakantiecomplex ter waarde van ongeveer f. 276 miljoen. Deze locatie geldt tevens als fiscale vrijzone. Ontwikkelaars ontvangen onder meer belastingvrijstelling op de invoer van bouwmaterialen. De inkomstembelasting kent een reductie van 24 procent terwijl ondernemers twee jaar vrijstelling van belasting op winst krijgen.

Toeristenstad

Een gezamenlijke onderneming tussen Sun Hung Kai Properties uit Hong Kong en de Chinese Staatsbank werkt aan de realisatie van een vakantieoord ter waarde van pakweg f. 100 miljoen nabij de Baai van Arron, zon twintig kilometer van Sanya. Het po ligt nabij een in aanbouw zijnde luchthaven. In de hoofdstad Haikou van Hainan wil Wyford Property Development uit Hong Kong met een investering van ruim f. 4 miljard een toeristenstad ontwikkelen. Het plan voorziet in de bouw van 30000 woningen en apartementen. In het verlengde van de toeristische ontwikkelingen ligt de uitbreiding van de luchthavens van Haikou en Sanya. De plannen maken tevens melding van uitbreidingen voor 68 natuurlijke havens.

Daarvan zullen er twintig een belangrijke rol spelen in de overslag van goederen. Enkele havens in aanleg dienen jaarlijks ruim tien miljoen ton goederen te verwerken.

Een voorbeeld van een havenpo biedt Yangpu waar het Provonciaal Bureau voor Communicatie tien overslagsteigers voor zeeschepen wil laten bouwen. Tussen Yangpu en Haikou komt een autosnelweg die vooral het vrachtverkeer moet bedienen. Tussen haikou, Sanya, Tongza en Dongfang komt een autosnelweg met een totale lengte van 272 kilometer. Mede voor deze poen reserveert het eilandelijk bestuur in Haikou grote bedragen. In aanleg bevindt zich de spoorlijn tussen Haikou en Zhanjiang die mettertijd aansluiting moet geven op het spoornet van het Chinese vasteland. In aanleg is tevens een spoorlijn van zon 180 kilometer naar Changjiang op het westelijke deel van het eiland.

De plannen voorzien verder in de aanleg van een internationale luchthaven nabij haikou. Het werk vergt een investering van om en nabij f. 324 miljoen en bedient na de oplevering vooral de verbindingen met Zuidoost Azie. Het bestaande vliegveld staat vooral open voor verkeer naar Hong Kong, Singapore, Maleisie en Thailand.

Bedrijvenpark

Mede door de infrastructurele voorzieningen hoopt het eilandelijke bestuur een groot aantal investeerders aan te trekken. Ter voorbereiding op de komst van buitenlandse bedrijven ruimt de overheid nabij Haikou een bedrijvenpark van zon 4,6 vierkante kilometer in.

Hier moeten in de loop van de tijd pakweg honderd hoogtechnologische bedrijven een plaats vinden. Een Amerikaans consortium onder leiding van de Amerikaans-Chinese investeerder Wu Kunhan wil op een stuk ingepolderd land tegen een investering van f. 206 miljoen een woongebied realiseren. Inmiddels richten zon 372 vastgoedbedrijven hun aandacht op Haikou. De leiding van deze bedrijven berust veelal bij in het buitenland wonende mensen van Chinese afkomst.

De hoofdstad breidde mede daardoor mer ruim achttien vierkante kilometer uit. Het overgrote deel van deze activiteiten houdt verband met de bedrijvigheid. Hong Kong treedt vooralsnog als grootste investeerder op.

Reageer op dit artikel