nieuws

Grote schade installaties bij exploisie SoZaWe

bouwbreed

De in het ministerie van SoZaWe geplaatste ‘bom’ blies gisternacht circa veertig vierkante meter gevel, tientallen vierkante meters binnenwanden en een van de twee liftgroepen uit het betonskelet. De exploisie veroorzaakte forse schade aan de installaties waardoor circa de helft van het gebouw flinke schade opliep.

Het eind 1990 in gebruik genomen ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tegenover het Haagse NS-station Laan van Nieuw Oost-Indie heeft een plattegrond waarin ‘kantoortorentjes’ onderling geschakeld om een centrale binnenruimte met hoge vides liggen. Op twee plaatsen bevinden zich aan de hoge vides liftgroepen en aan de noordwestzijde van de Schenk kade toiletgroepen. In een toiletgroep op de vierde laag was de bom geplaatst.

Ravage

In de sterk gelede gevel van architect Herman Hertzberger is de pui van aluminium over een breedte van tien meter finaal uit de gevel geblazen, waarbij ook twee flinke vullingen van glazen bouwstenen wat lager op een terras terecht kwamen. Een hekwerk langs het terras werd door het weggeblazen geveldeel duidelijk zichtbaar ontzet.

Van de toiletgroep zelf was weinig over terwijl ook een groot aantal lichte binnenwanden werden omgeblazen danwel werden ontzet. Daarbij liep ook de transparant beglaasde liftgroep ernstige schade op en werden ruiten aan de tegenoverliggende zijde van de halvide beschadigd.

De draagconstructie lijkt nauwelijks onder de explosie geleden te hebben. De geprefabriceerde betonkolommen met een doorsnede van 55 cm staan op een stramien van 7,70 x 7,70 m en dragen geprefabriceerde balken met breedplaatvloeren.

De schade nam toe doordat waterleidingen van de toiletgroep zijn beschadigd, maar ook door het in werking treden van de sprinklerinstallatie in dit deel van het ministerie. De explosie veroorzaakte overigens geen brand.

De omvang van de schade en de ‘diepgang’ daarvan kan pas gedetailleerd vastgesteld worden na een zeer omvangrijk sporenonderzoek van de Haagse politie, die daar gisteren een groot deel van de dag mee bezig is geweest. Een deel van het gebouw is gistermiddag weer vrijgegeven voor gebruik.

Hoelang ongeveer de helft van het gebouw gesloten blijft is nog niet duidelijk en hangt onder meer samen met de schade aan de installaties, waaronder een van de twee liftgroepen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels