nieuws

Geld terug voor Bukman

bouwbreed

Een stevige meevaller voor het rijk. Bij de nieuwbouw van het Proefstation voor de Akkerbouw en Groenteteelt in de Vollegrond (PAGV) bij Lelystad werd -bij wijze van uitzondering- de begroting niet overschreden, er bleef zelfs geld over. Minister Bukman van Landbouw kreeg bij de opening het overgebleven bedrag direct door architect F. de Jong uit Zeist uitgereikt. Natellen leverde een overschot van f. 51,23 op… Bukman stak de meevaller trouwens niet in zijn eigen begroting maar schonk het gelijk aan het PAGV. Hij hoopt dat de schenking het bestuur van het proefstation de komende tijd tevreden zal stemmen ten aanzien van zijn beleid.

Overigens was er bij de bouw van onder andere nieuwe laboratoria en werktuigenopslag bij het PAGV voortdurend sprake van meevallers. Daardoor zag het instituut kans steeds meer wensen gerealiseerd te krijgen binnen het budget van f. 4,5 miljoen. Zo bleek de aanbesteding lager uit te vallen dan begroot en waren de posten onvoorzien achteraf niet nodig. Door steeds weer met aanvullende plannen te komen, werd het beschikbare bedrag op de ruim f. 51 na toch besteed.

Reageer op dit artikel