nieuws

Expositie Borek Sipek: architect en betovering

bouwbreed Premium

De Tjechische ontwerper Borek Sipek geniet over heel de wereld bekendheid als ontwerper van postmoderne gebruiksvoorwerpen, van glaswerk tot meubelen. Si’pek studeerde echter als ingenieur aan de TU Delft af bij Jaap Bakema. Hij profileert zich nu als architect. Een expositie in Haarlem toont zijn eerste werk.

In het Architectuur Bouwhistorisch Centrum (ABC) in Haarlem is een expositie ingericht van de architectuur van Si’pek. Ruim een dozijn architectonische ontwerpen van de in de Amsterdamse Jordaan gevestigd ontwerper zijn gerealiseerd. Daaronder verschillende verbouwingen, zoals een flatje in Dusseldorf voor architect Mart van Schijndel.

De ontwerpen kregen een duidelijk postmoderne signatuur en hebben met de gebruiksvoorwerken gemeen, dat veelal bijna exentriek overkomende vormen worden gekozen. Dat leidt zeker niet altijd tot de meest gebruiksvriendelijke oplossingen, maar zet de tentoonstellingsbezoeker wel aan het nadenken omtrent gebruikswaarde van meer traditionele bouwvormen. Men kan daarbij tot de conclusie komen, dat die bestaande standaardvormen ook niet altijd praktischer zijn dan hetgeen Sipek er van maakt. Maar de rijke fantasie van de ontwerper vergt bij het beoordelen wel nieuwe uitgangspunten als men aan functies, logisch materiaalgebruik en produktie denkt.

Begrip

De expositie in het ABC, schuin tegenover het Frans Halsmuseum (Groot Heiligland 47) omvat enkele zalen. Naast tekeningen, veelal in kleur opgewerkt, zijn enkele installaties gerealiseerd zoals de ovale ruimte voor de keuken in de flat te Dusseldorf. De bezoeker die de moeite neemt het ABC hiervoor te bezoeken, moet zoveel interesse in het postmodernisme in de architectuur hebben, dat hij zich wil verwonderen; de makers van de tentoonstelling en een voortreffelijk boekje spreken over ‘architectuur betovering’. Het is interessant om daar kennis van te nemen; zonder direct enthousiast te worden krijgt men wellicht begrip voor het denken en de vormwil achter de intenties van de ontwerper.

Dat is ook een van de functies van het ABC. Getracht wordt een groter publiek in de regio te betrekken bij het bouwen in hun omgeving. Gelijktijdig is een zaaltje gewijd aan fotos, tekeningen en maquettes van ontwerpen van architecten uit de regio voor Rijksgebouwendienst en toont de RGD een aantal ontwerpen voor gerechtsgebouwen die recentelijk in de publiciteit zijn gekomen.

Het aardige van het ABC is, dat men nu al enkele jaren steeds wat meer tegelijk laat zien, waaronder ook recente bouwaanvragen ter plaatse. Het publiek vindt er zo permanent voorlichting over de gebouwde omgeving, veelal toegespitst op bouwwerkzaamheden in de regio. Van dinsdags tot en met zaterdag is het ABC geopend van 12-17 uur, zondags van 13-17 uur. De expositie van Borek Si’pek duurt tot 30 augustus.

Ellen Siebert en Wim de Wagt stelde een goed verzorgd boekje ‘Borek Sipek -Architectuur betovering’ samen, waarin veel tekeningen en fotos zijn opgenomen, deels in kleur.

Uitgave: Schuyt & Co, Haarlem, ISBN: 90 6097 347 X, prijs f. 27,50.

Reageer op dit artikel