nieuws

Een vingerhoedje water dikwijls genoeg om brand te blussen

bouwbreed Premium

De kreet ‘brand’ klinkt volgens deskundigen steeds vaker in Nederland. Ook de omvang van de branden neemt toe. De gevolgen zijn verstrekkend, niet alleen persoonlijk, maar ook financieel.

Veel van deze gevolgen kan men echter voorkomen met een effectieve bestrijding van beginnende brand. Voor dit doel ontwikkelde Fire-Stop Consultants BV, dat gelieerd is aan het afvalverwerkingsbedrijf BFI, een unieke basiscursus.

Meer dan 100000 maal per jaar breekt er in ons land wel ergens een brand(je) uit in een bedrijfspand. Dikwijls nog met oorzaken die even futiel zijn als voor de hand liggend. Zoals bijvoorbeeld een brandende peuk die in een prullebak terecht komt, kortsluiting in de meterkast, een oververhitte airco of een dakdekker of loodgieter die even ‘teveel gas’

hebben gegeven. Zo zijn er duizend en een oorzaken te bedenken.

De schaden die hierbij worden veroorzaakt groeien in een explosief tempo. Niet alleen op het persoonlijke vlak, maar ook financieel. Wat dit laatste betreft: veelal ligt het bedrijf voor enige tijd stil, zijn er onmisbare gegevens in rook opgegaan, de verzekering eist betere brandpreventieve maatregelen en de premies stijgen.

Toch is het zo dat de meeste branden effectief bestreden ke worden in de eerste zes minuten. Zelfs een vingerhoedje water is, mits men er tijdig bij is vaak voldoende om een veelomvattende brand te blussen. Men moet dan echter wel weten hoe. Juist dit gemis aan kennis doet vele medewerkers bij de eerste kreet ‘brand’

vluchten. Begin jaren negentig ontwikkelden enkele enthousiaste beveiligingsdeskundigen een unieke instructiemethode voor brandbestrijding in de eerste zes minuten. Adequaat en doortastend optreden in deze beginfase bepaald namelijk of het een uitslaande brand wordt met alle ernstige gevolgen van dien of een binnenbrandje met hooguit wat rookschade.

Voor alle bedrijven

Deze instructie wordt gegeven door ervaren brandweermensen en is bestemd voor alle bedrijven en hun medewerkers die het belangrijk vinden dat een goede kennis van brandbestrijding niet beperkt mag blijven tot een selecte groep, maar tot de algemene vaardigheden van het voltallige personeel moet behoren.

De theorie-instructie wordt in het eigen bedrijf gegeven. Het lesprogramma omvat: een in leiding, een film over kleine blusmiddelen, wanneer te blussen, verschillende typen branden, blusmiddelen en alarmering.

Training Unit

De theorie kan meteen in de praktijk worden getoetst in de Fire Stop Trainig Unit. Hierin demonstreert de instructeur verschillende blusmethoden, waarna de cursisten zelf het blussen ter hand ke nemen met blusapparatuur die overeenkomt met die in het bedrijf.

Inmiddels hebben de opgedane ervaringen geleerd dat na deze instructies de angst voor ingrijpen bij beginnende brand verdwenen is en men zelfstandig in staat is een brandhaard te bedwingen.

De Training Unit is in feite een speciale afzetcontainer die bij de BFI-dochteronderneming te Alphen aan de Rijn (voorheen Van Vliet Sloopbedrijven )wordt gebouwd. Ook voor het transport van deze containers zorgt BFI. De container bestaat uit een ruimte met diverse blusmiddelen, een veilige ruimte waarin branden worden gesimuleerd en een technische ruimte. De brandstoffen (methanol) en blusmiddelen worden na gebruik opgevangen in een afvalcontainer en worden naderhand op een milieuvriendelijke wijze afgewerkt door BFI.

De technische ruimte bevat naast brandstof en watertanks een sterke afzuiginstallatie waar de bij brand vrijkomende gassen van milieuonvriendelijke stoffen worden ontdaan.

Volgens dhr.H.J.van der Zee, directeur van Fire-Stop Consultants BV. uit Alphen aan de Rijn, lijkt het meer dan waarschijnlijk dat binnen het kader van de Arbo-wetgeving binnen enkele jaren een eenvoudige cursus brandbestrijding verplicht gesteld gaat worden.

Reageer op dit artikel