nieuws

Duitse bouw doet te weinig aan marketing

bouwbreed

Bepaalde takken van de Duitse bouwnijverheid doen te weinig aan marketing. Als gevolg daarvan ontbreekt het in deze sectoren aan een vooruitziende inschatting van de kansen op de bouwmarkt.

Volgens directielid dr. B. Dittert van het Hamburgse marketinginstituut Gewos doet eigenlijk alleen de industrie van bouwstoffen en bouwmaterialen iets met marketing, al blijft ook deze sector beduidend achter op de inspanningen van andere bedrijfstakken. De uitvoerende bouw maakt vrijwel geen gebruik van marketing als instrument voor het bevorderen van de omzet.

De huidige milieu-eisen maken volgens Dittert de inzet van marketing meer dan noodzakelijk. Dat dit niet gebeurt ligt naar zijn mening in het feit dat het bouwbedrijf momenteel op volle kracht werkt. Mede door de nog toenemende activiteiten in de woningbouw blijft er weinig capaciteit over en hoeft de bouw zich vooralsnog geen zorgen te maken over vervolgopdrachten.

Het binnenlandse bouwbedrijf wordt echter bedreigd door het buitenlandse. Die bedreiging wordt door de vrijwel volledig benutte capaciteit steeds groter. Marketing stelt het Duitse bouwbedrijf volgens Dittert in staat meer en beter tegemoet te komen aan de opdrachtgevers waardoor men de positie kan verbeteren.

Reageer op dit artikel