nieuws

Den Haag wijzigt regeling voor woningverbetering

bouwbreed

De gemeente Den Haag gaat met ingang van 1 januari 1994 het subsidiesysteem voor de particuliere woningverbetering wijzigen. Belangrijkste verandering is dat op de zogenoemde ‘subsidieachteraf-methode wordt overgestapt. Tevens zal de nieuwe regeling alleen op jaarlijks aan te wijzen woningcomplexen worden toegepast. Volgend jaar komen 1450 woningen hiervoor in aanmerking.

Eigenaren die voor een subsidie in het kader van de particuliere woningverbetering in aanmerking willen komen, moeten garanderen dat de met subsidie verbeterde woning tenminste vijftien jaar vrij is van groot onderhoud. Om dit te garanderen krijgt de eigenaar slechts 25 procent van de subsidie als voorschot. Na beeindiging van de vijftien jaar krijgt de eigenaar het resterende deel van de subsidie. Dit resterende deel moet de eigenaar dus eerst zelf voorfinancieren. Hiervoor kan, zo luidt het voorstel van het Haagse college van B en W aan de gemeenteraad, de eigenaar een beroep doen op de Gemeentelijke Kredietbank (GKB). De GKB biedt speciaal hiervoor de mogelijkheid van een aflossingsvrije lening en heeft tevens een zogenomed bouwdepo^t in het leven geroepen. Dit bouwdepot is een financieringsconstructie waarmee de eigenaar zijn rekeningen tijdens de uitvoering van de particuliere woningverbetering kan betalen.

Voorwaarden

Wanneer de eigenaar na afloop van het termijn aan de voorwaarden, opgesteld in een speciaal onderhoudsplan voor zijn woning, heeft voldaan krijgt hij 100 procent subsidie. Op dit moment kan een eigenaar nog maximaal 60 procent subsidie krijgen.

Het is ook deze maatregel die het Haagse college als oplossing ziet om de achterstand in onderhoud bij de particuliere woningen in te lopen en eigenaren voor de woningverbetering te enthousiasmeren.

Overigens is de regeling niet geheel vrijblijvend. Het voornemen is namenlijk dat de gemeente sneller dan voorheen dwang wil gaan toepassen om een te slecht onderhouden woning door de eigenaar te laten opknappen. Als middel hiervoor gaat Den Haag het begrip aanschrijving intensiever gebruiken. Dit zal zeker het geval zijn wanneer collectieve verbetering van een complex door enkele wordt gefrustreerd. Dit laatste vooral omdat de nadruk in de nieuwe regeling ligt op collectieve aanpak van de particuliere woningverbetering en, ook na de verbetering, goed functionerende Verenigingen van Eigenaren.

Reageer op dit artikel