nieuws

De werkloosheid in de Engelse bouwnijverheid …

bouwbreed

De werkloosheid in de Engelse bouwnijverheid heeft de half miljoen werklozen overschreden, zo valt te lezen in de Construction News van 8 juli. De gegevens van het BEC tonen aan dat het voorzichtige herstel tot stand is gekomen. De werkomvang neemt nog steeds af en het aantal aanvragen voor nieuw werk is in het tweede kwartaal weer gedaald, na 6 maanden stijging. Het tot staan komen van het herstel wordt wel in verband gebracht met het gebrek aan vertrouwen bij de consumenten, gevoed door onzekerheden op politiek en economisch vlak. The Robbins Company in Kent Washington gaat een machine aan een Japans bedrijf leveren waarmee boogvormige tunneldoorsneden van 11,7 bij ruim 8 meter zijn de maken in hard graniet. In de Engineering News-Record van 12 juli wordt gemeld dat de Ranging Mobile Miner door de Taisei Corporation in Tokyo zal weroden ingezet bij het graven van tunnels met twee rijstroken. De machine heeft een waarde van $10 miljoen. Het is de eerste in zijn soort die bij de aanleg van tunnels zal worden ingezet. Vergelijkbare machines zijn wel gebouwd voor ondergrondse mijnbouw. De nieuwe machine is volgens de fabrikant een snelle, trillingvrije en geluidarme methode voor het ontgraven van grote doorsneden in harde rots. Kopers van gebruikt materieel moeten uiterst alert te werk gaan. Dat is de strekking van een artikel in de Contract Journal van 15 juli. De laatse tien jaar is de omvang van de markt voor gebruikt materieel in Engeland gegroeid naar on geveer Bpnd 5,3 miljard per jaar. Door directeur Green van Leverton, een bedrijf dat handelt in gebruikt materieel, is een checklist met punten opgesteld waar de koper op moet letten. Een daarvan is dat een bewijs van eigendom wordt overlegd. De gebruikte materieel markt is een gebruikelijk afzetmogelijkheid voor gestolen materieel of van materieel dat door financieringsinstelling is opgeeist. Gezien de stijging van de diefstallen en inbeslagnamen is het raadzaam en schriftelijk bewijs van eigendom te vragen, ook bij te goeder naam en faam bekend staande bedrijven. Rationeel wegbeheer vormt de basis voor een beheersbare planning van het wegenonderhoud. In de Betonwegennieuws van juni dit jaar wordt aandacht besteed aan een po in de gemeente BaarleNassau waar deze systematiek heeft geleid tot de keuze voor beton bij drukker bereden wegen. Overigens is gebleken is dat verbeteren van wegen aanleiding kan zijn tot extra (onverwacht) verkeer en hoge rijsnelheden. In het geval van het betonnen wegdek dat op de Molenbaan/Heimolen werden onverdeuvelde krimpvoegen toelaatbaar geacht. Maar wat is de kostenbesparing als zich problemen voordoen bij het minste gebrek aan fundering of zandbaan ofwel bij een zwaardere belasting van het wegdek. In het Schweizer Baublatt nummer 56 wordt vastgesteld dat het onderhoud van gebouwen in de toekomst aan belang zal winnen. Dat komt omdat een teruggang van de nieuwbouw wordt voorzien. In de industrielanden heeft zich in de afgelopen jaren in maatschappelijk opzicht een mentaliteitsverandering voltrokken. Veel gehoord wordt dat alle vormen van bouwen als te duur worden afgedaan. Bovendien wordt het bouwen gekarakteriseerd als te langzaam en met een te grote invloed op het milieu. Vandaar dat onderhoud, gericht op behoud van de bestaande voorraad gebouwen, belangrijk blijft.

Volgens de laatste gegevens van de Building Employers Confederation (BEC) zal dit aantal zelfs blijven stijgen. Het Royal Institution of Chartered Surveyors is ook die menign teogedaan en voorziet dat de werkloosheid in de bouw zal stijgen tot het jaar 1995.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels