nieuws

Cyclus bos stukje voor stukje weergegeven

bouwbreed

In het alleraardigst Engelstalig boekje The Forest cycle piece bij piece wordt een duidelijk beeld gegeven van de cirkelgang die hout ondergaat van groei tot en met eindprodukt gevolgd door recycling. In het boekje van de Swedish Pulp and Paper association worden vijf belangrijke stadia onderscheiden. Het bos, het zich steeds vernieuwende ruwe materiaal en de produktie van in dit geval voornamelijk ‘laagwaardige produkten zoals pulp en papier, naast het gezaagd timmerhout. Vervolgens wordt ingegaan op het recyclen van de gebruikte produkten. Dit wordt gevolgd door de energiewinning uit papierafval en biomassa. Geinteresseerden ke het 48 paginas tellende boekje aanvragen bij The Swedish Pulp and Paper Association te Stockholm, telefoon: 4687838479, fax: 4686617306.

In het laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkeling van kooldioxyde in de bossen, die overigens geen merkbare invloed op het milieu heeft. Het boekje moet een antwoord zijn op de steeds weer gevoerde debatten geinitieerd door milieubewegingen en dergelijke, die soms een holistisch beeld geven over de omgang met bossen, ook in Scandinavie, waar al jarenlang een streng bosbeleid wordt gevoerd, gericht op minstens het behoud ervan.

Reageer op dit artikel