nieuws

Crossover zoekt vertegenwoordiger

bouwbreed Premium

De stichting Crossover uit Amsterdam zoekt een onbezoldigd ‘ambassadeur bouwen en wonen’. De organisatie denkt hierbij aan iemand die geen betaalde functie meer heeft en die voor de periode van een jaar de stichting in binnen- en buitenland vertegenwoordigt. Nadere inlichtingen verstrekt de stichting via 0205221174/5221175.

Onder de activiteiten vallen ook het ontwikkelen van samenwerkingsprogrammas en het voeren van onderhandelingen over de vaststelling en financiering van poen. Mede door de aard van Crossover’s taken dient de kandidaat veel contacten en ervaring te hebben met de volkshuisvesting en de bouwwereld.

Reageer op dit artikel