nieuws

COR Muwi speelde cruciale rol bij overname door IBC

bouwbreed

De centrale ondernemingsraad (COR) van De Rhoonse Poort heeft een belangrijke rol gepeeld bij de overname van de Muwi Bouwgroep door Koninklijke IBC. Met behulp van een externe adviseur en met steun van de bonden kwam de COR na meer dan vier weken met een positief advies. Hiermee was de grootste overname sinds een jaar een feit. COR-voorzitter F. Kievits kijkt terug.

Van de hectische periode tijdens de overname-onderhandelingen is niets meer te merken. In alle rust legt Kievits, in het dagelijks leven projectleider onderhoud en service van Muwi Rotterdam, de gang van zaken uit rond deze overname.

‘Op 29 maart kregen we tijdens een COR-vergadering te horen dat er een intentie was om de Rhoonse Poort te verkopen aan Koninklijke IBC. Het kwam voor ons als een verrassing, en wat ik begrepen heb ook voor de directie van de Rhoonse Poort. Deze waren misschien veertien dagen eerder ingelicht.’

De Rhoonse Poort is de houderstermaatschappij van de Muwi Bouwgroep. De broers Jan en Daan van der Vorm hebben ieder een belang van 50 procent in deze onderneming. De Muwi Bouwgroep bestaat op haar beurt uit Muwi Rotterdam, Muwi van Gent’s Bouwbedrijven, Muwi Brabant, Nedu en Muwi Vastgoed Ontwikkeling. Opvolgingsproblemen binnen Van der Vorm noopten de twee broers om de Muwi Bouwgroep te gaan verkopen. Daarnaast zijn beide broers al aardig op leeftijd. ‘Ik heb begrepen dat de Van der Vorms met meer dan een bouwbedrijf gesprekken hebben gevoerd. Daarnaast heeft de huidige directie getracht de Muwi Bouwgroep te kopen.

Ons is nooit verteld waarom men bij IBC is uitgekomen’, gaat Kievits verder. ‘Uit de vuistdikke intentieverklaring kon ik afleiden dat de twee partijen al stevig met elkaar hadden onderhandeld. Zo was het vastgoed al uit de overeenkomst gehouden, omdat de partijen niet tot overeenstemming konden komen over de prijs.’

Te laat

Het probleem voor ondernemingsraden is dat ze altijd te laat worden geinformeerd en dat ze binnen een onmogelijk snelle tijd met hun positieve advies moeten komen. Het verbaasden Kievits cs dat de directeur/eigenaar Hooijmaaijer van IBC zo weinig wist over Muwi, ondanks de omvangrijke intentie.

‘De doelstelling van IBC is om binnen een kort tijdsbestek te komen tot een omzet van boven de een miljard gulden. Met Muwi kopen ze omzet. Dat was voor de OR van IBC de belangrijkste reden om met hun positieve advies te komen. Op deze manier komt men een stuk dichterbij het doel’, meent Kievits. Volgens de beschikbare cijfers is Muwi goed voor een omzet van rond de f. 200 miljoen, is de onderneming winstgevend, ligt het rendement tussen de 1,5 en 2 procent, heeft Muwi Rotterdam eem harde omzet van f. 95 miljoen en is het eigen vermogen f. 23 miljoen. Als gevolg van de overname komt de omzet van Koninklijke IBC uit Best uit op ongeveer f. 850 miljoen.

Kievits gaat verder. ‘Zo is voor de intentie niet onderzocht of de Muwi-cultuur wel past bij die van IBC. De meeste overnames lopen namelijk spaak op cultuurverschillen. Er werd door de koper en verkoper alleen maar naar het geld gekeken. Ik heb het gevoel dat IBC niet precies wist wat ze hadden gekocht. Zo had men geen idee wat voor soort mensen bij de Muwi Groep werken en hoe de organisatie nu precies in elkaar steekt.’

Winstdeling

In het kader van de Wet op de Ondernemingsraden en de Serfusiecode is de COR het enige orgaan dat een fusie of overname kan belemmeren, dan wel kan bijsturen. Mocht er een negatief advies worden gegeven dan kan de betreffende directie dit advies een maand later naast zich neerleggen. De OR kan op zijn beurt dan naar de Ondernemingskamer in Amsterdam stappen om deze zaak aan te kaarten. Over het algemeen laten ondernemers het uit publicitaire overwegingen niet zover komen.

De druk op de schouders van de COR van de Rhoonse Poort was groot. Te meer daar de directie van de Rhoonse Poort, daaraan moest het advies worden uitgebracht, binnen rap tempo een advies wilde hebben. Dit was aanleiding om een externe adviseur (Bureau Paul Vlug) in te schakelen en zich ook nog te laten bijstaan door het FNV en het CNV. In deze periode roerde de anders lauwe achterban zich fors.

‘Voordat we tot het advies zijn gekomen, hebben we eerst een aantal zaken op het gebied van beleid en personeel laten vastleggen’, aldus Kievits, die de gesprekken vergeleek met hedendaagse cao-onderhandelingen. ‘Voordat je tot de kern komt, tast je eerst de minder moeilijke zaken af en tracht daar overeenkomst over te bereiken. We wilden bijvoorbeeld geen tweemaal concernkosten afdragen; eenmaal aan Rhoonse Poort en eenmaal aan IBC’.

De achtergrond van deze actie is het feit dat de Muwi Bouwgroep een winstdelingsregeling kent. 10 Procent van de winst wordt uitgekeerd aan het personeel. Bonden en COR zagen de winst door tweemaal een afdracht teveel wegkwijnen. ‘Nu is afgesproken dat van de winst eerste het personeel wordt betaald en dan gaan er pas de concernkosten af. Daarnaast is vastgelegd dat pas eventuele wijzigingen na 1994 ke plaatsvinden.

In ieder geval blijft de Rhoonse Poort een COR houden.”

De COR-voorzitter stelt wel dat wijzigingen die ten goede komen aan Muwi niet worden geblokkeerd, ook al ligt er een bindende afspraak.

Teleurstelling

Door een kritische beoordeling kon de overdracht van de aandelen Rhoonse Poort pas een maand na de voorgestelde datum plaatsvinden. ‘We hebben meer dan vier weken nodig gehad om tot een brief te komen.’, aldus Kievits. ‘Op 29 april is het definitieve advies aan de directie van Rhoonse Poort gegeven. Op 4 mei is verklaard dat de afspraken goed waren weergegeven en men geen reden zag om af te wijken van de gegeven adviezen.’

Tot teleurstelling van Kievits is na het uitbrengen van het advies het stil is geworden uit Best. Via-via hoorde de COR dat op 2 juni de aandelen zijn overgedragen aan IBC. Op dit moment is men bezig de rapportage van Muwi in overeenstemming te brengen met die van IBC. Kievits: ‘Ik verwacht dat door de overname onze orderportefeuille te komende tijden zal groeien. IBC heeft per slot van rekening een goede naam en een uitgebreid relatienetwerk. Misschien dat er ook nog een kennismakingsdag komt tussen Muwi en IBC.’

Foto: Jan van der Meijde

Reageer op dit artikel