nieuws

BV Bouw moet zeker worden verbreed

bouwbreed

Bij de opening van een districtskantoor van het Sociaal Fonds voor de Bouwnijverheid in Enschede, heeft vrijdag bestuurder Gijs Wildeman van de hout- en bouwbond gepleit voor een verbreding van de Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid.

Dat zou plannen tot wijziging van de opzet van bedrijfsverenigingen de BV voor de bouw veilig stellen.

Uitbreiding van de BV Bouw met die voor het hout (de BV 4) zal zeker moeten gebeuren, anders versnippert die. Daarnaast zouden ook verwante branches zoals o.m. de baksteenindustrie, architecten, betonwarenindustrie, bouwmaterialen zo mogelijk woningcorporaties ke worden binnengehaald.

Als dat gebeurt, aldus Wilde man, is de kans groter dan de bedrijfsvereniging zelfstandig blijft.

Als het lukt te komen tot een grote bouw- en hout-bedrijfsvereniging, zullen de verschillende branches wel herkenbaarheid moeten blijven. Dat zou ke door er aparte risicogroepen voor in het leven te roepen zoals nu al het geval is voor schilders en baggeraars.

Het bieden van een zo groot mogelijke sociale zekerheid voor de clienten is de achterliggende gedachte voor deze uitbreiding. Dat is het ook voor het besluit van het SFB om regiokantoren op te richten om zo optimaal vorm en inhoud te ke geven aan volumebeleid en verzuimbeheersing.

Wildeman zei zich te ergeren aan de kritiek van politieke partijen die zeggen dat de invloed van de sociale partners op de sociale zekerheid minder moet worden. ‘De gedachte dat we te weinig gedaan hebben aan de beperking van de groei van het ziekteverzuim c.q. wao is niet terecht. We waren en zijn uitvoerders en door zeer moeilijke wetgeving hadden we daar de handen vol aan.’

Wildeman illustreerde de onlogica van de wetgever, die eerst bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de twee tot zes weken ziekte volledig bij de werkgever moet komen liggen om vervolgens de controle daarop bij de bedrijfsvereniging wet te halen.”

Reageer op dit artikel