nieuws

‘Bouw stadion zeker niet voor eind 1993’

bouwbreed

De gemeente Ouder-Amstel wil dat de gemeente Amsterdam het bestemmingsplan voor het gebied waar het nieuwe stadion moet verrijzen, intrekt op straffe van een dwangsom van f. 100 miljoen. Die eis heeft de advocaat van de kleine buurgemeente bij Amsterdam gedeponeerd.

Burgemeester C. de Groot verwacht dat Amsterdam zeker niet voor het einde van 1993 kan beginnen met de bouw van het stadion, omdat de buurgemeente in totaal vier juridische procedures heeft aangespannen. De NV Stadion Amsterdam houdt volgens directeur J.

Tilmans nog steeds vast aan het najaar.

Het bouwwerk moet verrijzen aan de Burgemeester Stramanweg, op een steenworp afstand van de grens met de gemeente Ouder-Amstel. De buurgemeente vreest grote parkeer- en geluidsoverlast en verwijt Amsterdam onvoldoende rekening te hebben gehouden met de belangen van Ouder-Amstel.

Naast de civiele procedure heeft Ouder-Amstel drie andere procedures tegen Amsterdam lopen. Een tegen de art. 19-procedure, waarmee een bestemmingsplan versneld kan worden gewijzigd, een tegen de ontwerp-hinderwetvergunning en een tegen het bestemmingsplan. In verband met het beroep tegen de art. 19-procedure is er op 29 juli een hoorzitting bij het provinciaal bestuur. De Groot noemt de keus voor die datum ‘ongehoord’. De burgemeester: ‘Je kunt de behandeling van 1143 bezwaarschriften niet laten plaatsvinden midden in een vakantieperiode als er niemand aanwezig is.’ Het provinciaal bestuur kan daarover binnenkort een protestbrief van De Groot verwachten.

Zolang de procedures lopen, mag Amsterdam nog niet beginnen met de bouw. Directeur J. Tilmans van de NV Stadion zegt er nog steeds van uit te gaan dat de werkzaamheden in ‘het najaar’ ke starten. De Groot verwacht zeker uitstel tot het eind van 1993.

Nog geen contract

De vijf zogeheten ‘founders’, die gezamenlijk bereid zijn om circa f. 35 miljoen in het stadion te steken, hebben nog steeds niet hun handtekening onder de contracten gezet. Tilmans noemt dat ‘logisch, gezien de bedragen waarover we spreken’. Hij verwacht dat de contracten binnen enkele weken worden ondertekend.

Het stadion kost in totaal f. 202 miljoen gulden. Het rijk stelt f. 10 miljoen beschikbaar. De gemeente betaalt maximaal f. 60 miljoen. De rest van het geld komt uit de uitgifte van aandelen en de founderbijdragen. Bij het stadion moet ook een transferium worden gebouwd. Dat is een knooppunt van openbaar vervoersvoorzieningen en parkeergelegenheid. Het transferium kost f. 63 miljoen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels