nieuws

Bouw draagt goed bij resultaat Oranjewoud

bouwbreed Premium

Het ingenieursbureau Oranjewoud Beheer (vastgoedinformatie, grondzaken, luchtkartering, milieuzaken) heeft de groei van de afgelopen jaren voortgezet. De omzet nam in 1992 toe met 16 procent tot f. 214,2 miljoen. Deze groei kwam voor rekening van onder andere de sector bouw. De nettowinst was nagenoeg onveranderd f. 5,2 miljoen. Oorzaken hiervan zijn de toegenomen kosten en een hogere belastingdruk.

Ondanks de recessie en een bezuinigende overheid denkt Oranjewoud ook in 1993 nog enige omzetgroei te ke bewerkstelligen. Het politieke draagvlak om te investeren in infrastructuur en in milieubescherming zal aanwezig blijven. Verder zullen privatisering en uitbesteding van specialistisch werk prioriteit houden. Van het bedrijfsleven verwacht Oranjewoud dat het, mede door de rentedaling, doorgaat met het treffen van milieumaatregelen.

Oranjewoud Beheer is de houdstermaatschappij van dertien bureaus in het binnen- en buitenland. De grootste dochter, Ingenieursbureau Oranjewoud, ontwikkelde zich positief. Een andere onderneming WeGroSport, die in 1991 werd opgericht, droeg nog niet bij aan het resultaat van de gehele groep. De onderneming is actief in Belgie. Als gevolg van een verlieslatend po kon een andere Belgische dochter, Soresma, ook niet bijdragen aan het positieve resultaat.

Reageer op dit artikel