nieuws

Bonnefantenmuseum miljoenen duurder

bouwbreed Premium

De bouw van het Bonnefantenmuseum en de verbouwing van de Wiebengahal op het voormalige Ceramiqueterrein in Maastricht blijken aanmerkelijk duurder uit te vallen dan geraamd. Op dit moment bedragen de meerkosten al ruim f. 3,4 miljoen.

Volgens gedeputeerde staten ke die opgevangen worden binnen de oorspronkelijke financieringsopzet.

De totale kosten van de nieuwbouw ten behoeve van het museum werden geraamd op ruim f. 29,4 miljoen. Inmiddels blijkt dat er al voor f. 2,7 miljoen meerkosten zijn gemaakt.

Die werden in de eerste plaats veroorzaakt doordat de bouw geen 19 maar 24 maanden gaat duren. Daardoor is langere begeleiding nodig van het ingenieursbureau, hetgeen f. 256000 kost.

Als gevolg van een groot aantal aanpassingen, mede door bezuinigingen, zijn voor f. 291595 aanvullende opdrachten verstrekt.

Die bezuinigingen waren noodzakelijk, omdat de aanbesteding volgens gs veel duurder uitviel dan vooraf gecalculeerd was. Het werk werd gegund voor f. 22 miljoen, hetgeen f. 1,8 miljoen hoger was dan geraamd. Dit impliceerde dat de post onvoorzien van ongeveer f. 1 miljoen al bij de start van de bouw was opgesoupeerd.

In het kader van de bezuinigingsoperatie werd besloten voor de inrichting van het museumterrein en terras uit te gaan van het minimumontwerp, te weten gras. De museumdirectie stemde daarmee in.

En ook de Italiaanse architect Aldo Rossi kon zich er aanvankelijk in vinden.

Maar die bleek tenslotte toch fundamentele bezwaren tegen gras te hebben. En ook de supervisor (gemeente Maastricht) wees deze uitvoering af.

Uiteindelijk moest toch op de toegangswegen, paden en terras een klinkerbestrating worden aangelegd. Bovendien bleek geen rekening gehouden te zijn in de kostenopzet met het weer aanvullen van het terrein, daar waar verontreinigde grond was weggehaald.

Al met al moest voor terreininrichting en grondwerken nog eens f. 819000 extra worden uitgetrokken.

Wiebengahal

De bouwkundige toestand van de uit 1912 daterende en intensief gebruikte Wiebengahal blijkt ondanks een vooronderzoek toch meer gebreken te vertonen dan voorzien. Daarbij komt volgens gs dat ‘het medegebruik van de kunstuitleen en het restauratie-atelier opnieuw aanpassingen vergden.

Deze waren vooraf niet voorzien, gezien de bestemming waarbij wisselende klimatologische omstandigheden toelaatbaar waren. Deze aanpassingen ke echter niet aan deze twee instellingen toegerekend worden, omdat ze het totaal betreffen.”

Verder dienden op verzoek van de welstandscommissie van de gemeente Maastricht de vier zogenaamde uitbouwen te worden gehandhaafd.

Door dit alles viel de verbouwing van de hal tot nu toe f. 718000 duurder uit.

Reageer op dit artikel