nieuws

Boete voor valse informatie uitkeringstrekker

bouwbreed Premium

Staatssecretairs Wallage van sociale zaken wil dat bedrijfsverenigingen, sociale diensten en de SVR verplicht worden een boete op te leggen aan uitkeringsgerechtigden, die onjuiste of onvolledige informatie verstrekken. De op te leggen boete zou maximaal f. 5000 moeten bedragen. Wallage heeft over dit voornemen advies gevraagd aan de Sociale Verzekeringsraad.

Bovendien zouden ze verplicht moeten worden de ten onrechte verleende utkeringen terug te vorderen.

Reageer op dit artikel