nieuws

BNA blijft boos over architectenkeuze WVC

bouwbreed Premium

De Bond van Nederlandse Architecten struikelde rond de dag van de architectuur over de opdracht aan een Amerikaanse architect voor de renovatie van een Haagse toren voor het ministerie van WVC. Inmiddels verweerde de rijksbouwmeester zich, maar de BNA wenst een intrekking van de opdracht ten gunste van een Nederlandse architect en heeft de Raad van de Kunst ingeschakeld. De open brief is opmerkelijk omdat tijdens de dag van de architectuur veel BNA-leden zich keerden tegen de weinig hoffelijke uitsluiting van de minister van WVC en enkele topambtenaren van VROM tijdens de Kubusuitreiking. De argumentatie daartoe berustte op aannames die de voorzitter van de BNA, Carel Weeber, en de directeur van het BNA-bureau, Dirk van der Veer, niet konden verifieren ‘omdat zij geen contact konden krijgen met de betrokken ministeries van VROM en WVC’, aldus hun toelichting op een ingelaste persbijeenkomst. Inmiddels heeft de rijksbouwmeester -Kees Rijnboutt was recentelijk BNA-kubuslaureaat voor het instituut rijksbouwmeester als goede op drachtgever gedurende lange tijd- zijn keuze gemotiveerd. Michael Graves werd gevraagd omdat zijn werk past in het postmoderne stedebouwkundige ontwerp van Rob Krier uit Wenen voor de LaVi-kavel. Dat is een plausibele reden; men kan verschillen van inzicht, maar het is een behoorlijk redengevend antwoord. Opmerkelijk is dat Weeber zelf aangaf dat ‘bijvoorbeeld de Amerikaan Philip Johnson als architect minder weerstand had ontmoet als men die keuze zou hebben gemaakt om deze oude vooraanstaande Amerikaanse postmoderne architect nog een kans te geven in Nederland een ontwerp te realiseren.’ Daaruit blijkt dat Michael Graves kennelijk niet ‘zwaar’ genoeg wordt geacht. Achteraf kan men concluderen dat de ‘agitatie binnen het bestuur van de BNA ontstond doordat zij niet op de hoogte was met deze opdrachtverlening. Dat is te opmerkelijker omdat Graves waarschijnlijk al rond januari is benaderd. Maar ook rijst de vraag of de rijksbouwmeester in zon geval de BNA moet consulteren, dan wel in ‘publiek debat’ moet treden. Zwak in het betoog van Rijnboutt is overigens ‘dat men nog niet zeker wist of het ministerie van WVC in het Transitorium zou komen en de MAB Graves voorstelde’; er wordt al ruim een jaar rekening mee gehouden dat WVC op de LaVi-kavel komt, al viel de officiele beslissing pas vorige week. RGD mag de toren uiteindelijk gaan leasen, maar de contracten vergen ook dan wel degelijk een fiat van de rijksbouwmeester in de architectenkeuze. Tenslotte wordt een groot nieuw bouwdeel van WVC aan de voet van de door Graves te renoveren toren ontworpen door de Nederlandse architect Sjoerd Soeters, overigens geen lid van de BNA.

In een open brief aan die Raad en enkele culturele instellingen schrijft de BNA ‘Het is een ‘cultureel schandaal’ dat wederom zonder publiek debat en zonder enige competitie aan een buitenlandse architect -in dit geval Michael Graves- deze opdracht wordt gegeven’ (cursivering WvH). De bond noemt het onacceptabel dat een groeiende reeks ongeargumenteerde buitenlandse architecten wordt ingeschakeld door vaak lagere overheden, waarin WVC een voorbeeld zou geven.

Reageer op dit artikel