nieuws

Beslissing voortbestaan CIN-Bouw in november

bouwbreed

De besluitvorming na de inmiddels afgelopen proeffase van CIN-Bouw, het telematica-netwerk voor de bouw, vindt plaats in november. Het CIN-Bouw netwerk blijft tot die tijd in haar huidige opzet in gebruik. In welke vorm het daarna zal voortbestaan, is afhankelijk van de uitkomst van een onderzoek, een enquete en gesprekken over samenwerking met andere partijen in de bouw.

Op basis van de resultaten daarvan brengt het bestuur van CIN-Bouw advies uit aan het bestuur van de Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging (ZNAV) te Heeze. In november bespreekt de ledenraad van de ZNAV de toekomst van CIN-Bouw. De ZNAV is de initiator van het lopende CINBouw proefpo. Er zijn ca. 150 bouwbedrijven bij het po betrokken.

De resultaten van de enquete onder de gebruikers, gehouden door Consultancy Group Stratix te Amstelveen, worden eind augustus aan het bestuur van CIN-Bouw overhandigd. De gesprekken over mogelijke samenwerking met partners in de bouw vinden de komende maanden plaats.

Het algemene onderzoek aan de Faculteit der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen van de TU Eindhoven is afgerond. Het is in de vorm van een afstudeeropdracht gedaan door ir. J.H.M. Coumans, studierichting Techniek en Maatschappij. De uitkomst is, dat er zeker ruimte is voor het telematica-netwerk.

Concurrentie

Volgens Coumans zijn de aannemers zich echter nog niet voldoende bewust van het belang van het telematica-netwerk, onder andere in verband met de concurrentie met andere branches dan de bouw. ‘Bijvoorbeeld de auto-industrie’, aldus Coumans. ‘Een consument vraagt zich af of hij een auto of een huis zal kopen. De auto-industrie is sterk geautomatiseerd en bovendien zeer bedreven in marketing. In de concurrentiestrijd delft de bouw dan ook het onderspit. De bouw moet rekening houden met die concurrentie, het gaat niet meer om het volume, maar om de kwaliteit.’

Een telematica-netwerk als CIN-Bouw maakt de concurrentiepositie van de bouw sterker, verwacht Coumans. ‘Bovendien zijn er veranderingen op het gebied van de communicatie. Die is veel complexer geworden. Onderaannemers zijn opeens nevenaannemers, toeleveranciers tevens ontwerpers. Dat vraagt om andere vormen van communicatie.’

Coumans concludeert onder andere, dat CIN-Bouw gesplitst moet worden in een ‘onderneming’ die het netwerk ontwikkelt en beheert en een organisatie voor de belangenbehartiging van de gebruikers/aannemers. Volgens een woordvoerder van de Stichting CIN-Bouw zullen die twee aspecten zeker structureel gescheiden worden, de belangenbehartiging bij voorkeur samen met andere aannemersorganisaties en het beheer van het netwerk in samenwerking met de verschillende bouwpartners.

Functionaliteit

Technisch is het voortbestaan van het CIN-Bouw netwerk geen enkel probleem, is de conclusie van Coumans. De nodige koppelingen ke nu en in de toekomst gemaakt worden en de functionaliteit van het netwerk gaat nog sterk toenemen. ‘De bouwwereld moet er eigenlijk wel aan’, aldus Coumans. ‘De ervaring leert dat bij dit soort ontwikkelingen de ‘push’ gegeven wordt door de technologie. Er moet een dialoog tussen gebruikers en aanbieders van de technologie op gang komen. Die ontbreekt vaak wegens de verschillen in beleving van de verschillende disciplines.’

Als voorbeeld noemt Coumans de visie van de toeleveranciers. ‘Zij willen meteen in beeld verschijnen, aan het begin van een zoekboom. Aannemers hebben liever een zoekboom, waarbij zij aan het eind uitkomen op leveranciers. Volgens de leveranciers zijn er echter geen onafhankelijke criteria.

Ze zien een zoekboom mogelijk teveel als bedreiging. Een dialoog kan hier uitkomst bieden.”

Sluitpost

Telematica kan zowel zorgen voor de vervanging van bestaande informatiekanalen als voor een vernieuwing van het communicatieproces. Het is wel nodig dat de deelnemers het netwerk niet zien als een sluitpost. ‘Het succes van een telematica-netwerk is evenredig aan het geloof van de deelnemers in het succes’, stelt Coumans. Uit zijn literatuuronderzoek komt naar voren, dat er weinig algemene theorievorming is over telematica.

Reageer op dit artikel