nieuws

Belangstelling bouwsparen oosten Duitsland daalt

bouwbreed

In de vijf toegevoegde deelstaten van Duitsland is de totale bouwspaarsom van nieuwe contracten in 1992 met 28,1 procent gedaald tot DM18,1 miljard. President H. Nietzer van de Bond van Particuliere Bouwspaarfondsen spreekt van een te verwachten ontwikkeling. Hij verwacht dat ook dit jaar de totale som zal afnemen. Bovendien loopt eind dit jaar de aanvullende financiering door de overheid af voor de woningbouw. Nietzers organisatie acht een voortgang van deze regeling noodzakelijk omdat anders de belangstelling voor het bouwsparen nog verder zal afnemen. Tot aan het einde van 1992 be taalden de particuliere bouwspaarfondsen sinds de omwenteling ruim DM5 miljard uit voor de woningbouw. In 1992 beliep de afrekening DM2,8 miljard. Ook in het westen van het land neemt de belangstelling voor het bouwsparen af. De Duitse woningmarkt heeft volgens directievoorzitter dr. H. Wielens van de Deutsche Bank Bauspar vooral meer eigen initiatief en meer eigen kapitaal nodig. De nadruk dient vooral te liggen op het verwerven van woonruimte voor eigen gebruik. De Duitse fiscus dient beter toe te zien op inkomen uit verhuur en verpachting. De belasting moet verder een halt toeroepen aan niet-rechtstreekse financieringen omdat die tot onrechtmatige vermogensvorming leiden en tot minder belastinginkomsten leiden. De overheid staat voor de taak scheefgroei te bestrijden. Het aantal sociale woningen in Duitsland is momenteel ruim voldoende om de categorie laagst- en lager betaalden te bedienen. Daardoor vervalt de noodzaak deze vorm vanm woningbouw verder te bevorderen.

Buitenland Jan Bouwer Nietzer verklaart de teruggang door de slechte algemene economische toestand, de grote werkloosheid, de onzekerheid omtrent de overheidssubsidies voor de woningbouw en de nog altijd niet geregelde voorwaarden voor de aankoop van eigen woningen.

Reageer op dit artikel