nieuws

BB&H Naarden introduceerde marketingmodel

bouwbreed Premium

De Adviesgroep Bouw, Milieu & Industrie van BB&H Consultancy te Naarden heeft de resultaten van het door dit bureau ontwikkelde marketinginstrument AProPos gepresenteerd. AProPos is een groot rekenmodel, waarmee de woning- en utiliteitsbouwproduktie in Nederland wordt vertaald in voor de bouwmaterialenindustrie bruikbare volumes op bouwdeelniveau. Het initiatief om AProPos te ontwikkelen is enkele jaren geleden genomen in samenspraak met verschillende fabrikanten uit de bouwmaterialenindustrie. Door de terugtredende overheid en een steeds conjunctuurgevoeliger worden van de bedrijfstak kreeg men een groeiende behoefte aan betere marktinformatie als basis voor planning, budgettering en investeringsbeslissingen.

De eerste gebruikers -ENCI, Eternit, Gyproc, Rockwool, Koninklijke Sphinx, Teewen, Ubbink, Ytong, CVK en RBB- krijgen de gegevens voor wat de woningbouw betreft naar financieringsvorm aan geleverd en voor de utiliteitsbouw naar gebouwsoort en bouwsomklasse. De gebruikers krijgen tweemaal per jaar marktgegevens over het lopende jaar en een prognose voor de twee daarop volgende jaren.

Reageer op dit artikel