nieuws

Aruba gaf te nonchalant garanties voor hotels

bouwbreed

De Arubaanse regering heeft eind jaren tachtig ernstige fouten gemaakt toen zij voor honderden miljoenen guldens garanties afgaf voor geldleningen voor de realisering van enkele hotelpoen. Dat concludeert een onderzoekscommissie die onder leiding staat van F.G. Kordes, de voormalige voorzitter van de Rekenkamer.

De commissie werd in januari ingesteld door minister Hirsch Ballin van Antilliaanse en Arubaanse Zaken.De commissie spreekt over ‘bestuurlijk falen’ van de Arubaanse regering en zegt dat zij belangrijke adviezen ‘in de wind heeft geslagen’.

De regering gaf volgens de commissie veel te snel garanties voor de uitbreiding van het aantal kamers. Besluiten omtrent de bouw van nieuwe hotels zijn onder ‘grote druk’ tot stand gekomen, concludeert de commissie.

‘Druk van de zijde van poontwikkelaars, banken en verzekeringsinstellingen op de regering om snel te beslissen en druk van de zijde van de regering op de koninkrijksregering en het parlement van Aruba om snel tot een goedkeuring van de garanties te komen.’

De Arubaanse overheid heeft bij het nemen van de besluiten over de hotelgaranties niet de zorgvuldigheid in acht genomen ‘die verwacht had mogen worden bij dergelijke grote poen’. Onderzoek naar de betrouwbaarheid van de partners (aannemers, banken, verzekeringsinstellingen, voor een deel afkomstig uit Italie) is niet gepleegd.

Aruba meende dat Nederland medeverantwoordelijk was voor de garanties, maar Nederland was het daar niet mee eens. De commissie stelt verder dat tijdens de bouw van de hotels onvoldoende toezicht is uitgeoefend en dat de Arubaanse overheid tegenover de poontwikkelaars ‘een gebrek aan daadkracht’ heeft getoond. ‘Een ernstige tekortkoming’, aldus het onderzoeksrapport.

Aruba is in grote financiele problemen gekomen door het faillissement van twee Italiaanse aannemers die met de bouw van enkele hotels waren belast. De regering heeft in totaal voor bijna f. 600 miljoen aan garanties afgegeven. Overigens helpt Nederland Aruba bij het oplossen van de garantieproblemen.

Reageer op dit artikel