nieuws

Allochtonen

bouwbreed

Met het uitspreken van de ‘bereidheid’ van Ballast Nedam om 200 werkloze allochtonen tot bouwvakker op te leiden mits dit bouwbedrijf de helft van alle bouwopdrachten krijgt die in de komende jaren in de Bijlmermeer worden uitgevoerd, is dit bedrijf net iets te ver gegaan.

In het in 1990 gesloten akkoord binnen de Stichting van de Arbeid werd afgesproken dat er in het Nederlandse bedrijfsleven 60000 arbeidsplaatsen gecreeerd zouden worden ten behoeve van allochtonen. De bouw zou, evenredig aan de omvang van deze bedrijfstak, een bijdrage leveren van 5 procent, ofwel 3000 allochtonen.

De stichting Bouw-vak-werk heeft mede hiertoe de Scholings- en Werkervaringsverbanden (SWEV’s) opgericht, die de deelnemers in ongeveer een jaar op een zodanig niveau brengen dat ze het bedrijfsleven in ke. Voor een fors gereduceerd tarief ke de bouwbedrijven de deelnemers ‘inlenen’. Hiertegenover staat wel dat er enige begeleiding wordt gegeven.

Ballast lijkt met zijn voorstel van twee walletjes te willen snoepen: zich verzekeren van een goede orderportefeuille en daarnaast een premie opstrijken. Het zou vooral tegenover allochtonen netjes zijn het stichtingsakkoord te respecteren en op vrijwillige basis, tegen relatief lage loonkosten, deze mensen een kans te bieden. Nu lijkt het erop dat er over de ruggen van allochtonen en collega-bedrijven een aardig voordeeltje wordt binnengehaald.

Reageer op dit artikel