nieuws

Aanspreekpunt voor bodemsanering ingesteld

bouwbreed

De Grontmij heeft met Moret Ernst & Young een aanspreekpunt( 1) inzake bodemsanering ingesteld. Bedrijven die voor gevallen van bodemvervuiling staan ke via een centraal telefoonnummer een groep deskuindigen raadplegen.

Het aanspreekpunt behandelt kwesties als saneringstechniek, financien, subsidies, juridische procedures en organisatie. In gecompliceerde gevallen zullen de deskundigen een gedetailleerd onderzoek voorstellen. Aan de hand van een bepaald onderzoekmodel ke de raadgevers binnen enkele dagen een beleidsplan voorleggen.

Specialisten

Volgens de initiatiefnemers blijven de kosten als gevolg van de gestandaardiseerde aanpak laag. De uitgaven worden van tevoren begroot. Afhankelijk van de uitkomst bemiddelen de onderzoekers op verzoek bij het inschakelen van specialisten of bij het samen stellen van werkgroepen die het probleem ke oplossen.

Het initiatief biedt ondernemers de mogelijkheid om van het begin af aan een integrale aanpak te volgen inplaats van bij verschillende adviesinstanties te rade te gaan.

( 1) De Bodemsaneringsdesk is op werkdagen te bereiken via 030-588591.

Reageer op dit artikel