nieuws

Zwitser regelt bouwtransport Berlijn

bouwbreed

Chef-ingenieur F. von Mandach van het Zwitserse bedrijf Emch & Berger is bezig met de opzet van een logistiek plan voor de afvoer van puin, afgegraven grond en beton naar de bouwplaats voor de regeringswijk in Berlijn. Dit ondanks geluiden in Bonn de verhuisplannen in elk geval uit te stellen of zelfs op te geven.

Von Mandach staan voor de taak enkele tientallen miljoenen tonnen materiaal in goede banen te leiden. Zouden volgens plan alle poen voor de regeringswijk tot uitvoering komen, dan brengt dit voor een periode van meerdere jaren de komst van minimaal 5000 vrachtwagens op de Berlijnse wegen. De inzet van de spoorwegen en de binnenvaart kan deze verkeersstroom slechts ten dele verminderen.

Berlijn telt evenwel grote stukken braakliggende grond die voor het overgrote deel onder het beheer van de spoorwegen vallen.

Deze locaties ke dienen als tussentijdse stortplaats en bieden voorts ruimte aan de benodigde betonfabrieken en andere bedrijven.

Investeerders hebben inmiddels twee logistieke bedrijven opgericht. Het ene bedient de bouwlocaties Potsdammer Platz en Leipziger Strasse; het andere de locatie Spreebogenm, waar de parlementaire bebouwing moet verrijzen. Deze bedrijven fungeren niet als aannemers maar zullen in het najaar de opdrachten voor af- en aanvoer internationaal aanbesteden.

Capaciteit

Volgens Mandach kan de binnenvaart deze miljoenenorder niet alleen afwerken omdat het deze bedrijfstak aan voldoende capaciteit ontbreekt. Daarbij hinderen lage bruggen en smalle doorvaarten met de vele sluizen het scheepverkeer.

De spoorwegen maken om die reden betere kansen. Dat vereist evenwel de beschikbaarheid en inzet van minimaal twaalf treinen. De binnenvaart zegt te betwijfelen of de spoorwegen deze capaciteit ke aanbieden en zegt zelf zon duizend schepen te ke leveren. Naar verwacht zal de binnenvaart het overgrote deel van de transporten voor de regeringswijk verzorgen omdat de Spreebogen aan de rivier Spree grenst.

Reageer op dit artikel