nieuws

Zandplaten voor kust bij Mirns

bouwbreed Premium

Door het opspuiten van zand dat vrijkomt bij onderhoudswerk in het IJsselmeer zullen in juni een viertal nieuwe zandplaten worden gevormd voor de Friese IJsselmeerkust bij Mirns. Het gaat in totaal om 90000 kubieke meter zand. Doel van het zogenaamde ‘Mirnserklif-Po’ is versterking van de natuurwaarden in het kustgebied. Laaggelegen, onbegroeide banken moeten een fourageerplaats gaan vormen voor diverse vogelsoorten. Vorig jaar werd er in de Workumerbuitenwaard al een soortgelijk natuurontwikkelingspo opgezet door de Directie Flevoland, beheerder van het IJsselmeergebied.

Niet bekend

De kosten belopen f. 650000.

Reageer op dit artikel