nieuws

Volautomatische glasrecycling heeft grote logistieke kanten

bouwbreed Premium

De glasrecyclingsinstallatie die op het industrieterrein ‘Dintelmond’ in de gemeente Fijnaart op het bedrijfsterrein van Maltha Glasrecycling wordt aangelegd zal de eerste zijn waarbij het verwerkingsproces volautomatisch verloopt. Door aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg op het industrieterrein bleek een optimale logistiek op het bedrijfsterrein bereikt te ke worden.

Dat werd duidelijk tijdens een gesprek met F.G. van Herk ter gelegenheid van de officiforle opening van de ‘Glasweg’. Van Herk is bouwcoordinator van HD Porealisatie BV uit Nieuwerkerk aan de IJssel, de onderneming die zorgdraagt voor de bouw van de nieuwe fabriek van Maltha. Er wordt een integrale aanpak gevolgd.

De stichtingskosten voor de fabriek van Maltha zouden volgens oorspronkelijk door anderen opgestelde plannen f. 24 miljoen hebben bedragen. Dat bedrag is door de medewerkers van HD Porealisatie teruggebracht tot de huidige stichtingskosten van f. 18 miljoen. Dat is mede mogelijk geweest omdat uitgevoerde risico-analyses de mogelijkheid boden oplossingen te kiezen met een beperkt technisch risico.

HD porealisatie heeft voor dit po een budget toegewezen gekregen. Het po is daarvoor gerealiseerd. ‘Niet alleen bouwkundige gedeelte maar het hele terrein van 4 ha, inclusief installaties en inclusief alles”, aldus Van Herk.

Bepalend

Bij het uitwerken van het ontwerp bleek dat de logistiek van de verschillende glasstromen bepalend zou zijn voor de inrichting van het terrein. Een goed logistiek op het bedrijfsterrein zou alleen te bereiken zijn door het industrieterrein te ontsluiten via een nieuwe weg.

De matige infrastructuur van het industrieterrein vindt zijn oorsprong in de tijd dat het terrein van Volker Stevin was. Er werden toen betonblokken van 1 m3 gemaakt voor de Delta werken. Nadien is het terrein verkaveld en verkocht aan verschillende bedrijven, in beginsel zonder op de infrastrucruur te letten. Met de nieuwe Glasweg is dit opgelost. De weg is aangelegd op kosten van de bedrijven op het industrieterrein. Deze is inmiddels aan de gemeente Fijnaart overgedragen. Het ke beschikken over een Glasweg maakte het wel mogelijk de werkstromen op het terrein ‘compacter’ in te richten, zo verduidelijkte Van Herk. Er zijn op het terrein in twee hoofdstromen. Uiteraard zijn er nog secundaire stromen van materialen zoals grofvuil, metalen, keramiek en dergelijke.

De hoofdstromen zijn de aanvoer van glas en de afvoer van het gerede produkt. Dat produkt bestaat in hoofdzaak uit glasscherven in een bepaalde afmeting en kleur (groen, bruin, wit en bont en vlakglas).

Maltha Glasrecycling levert dat behalve aan glasfabrieken in Nederland ook aan fabrieken in het buitenland.

Maltha Glasrecyling zal binnenkort als eerst glasrecyclingsbedrijf beschikken over fabriek waar volautomatisch zal worden gesorteert. Er wordt nog gewerkt aan inregelen van ondermeer sorteerlijnen en afscheiders voor vuil, metaal en keramiek. Het zal naar verwachting nog ruim een maand duren voordat op volle capaciteit kan worden gedraaid, zo schat Van Herk in.

Flesseglas

Het bedrijfsterrein van Maltha heeft afmetingen van ongeveer 250 bij 200 m. Daarop komen onder meer opslagdepots, kantoren, een glasontvangstgebouw, een verwerkingshal, een onderhoudswerkplaats, en een vuilwaterberging. De produktiecapaciteit van de fabriek bedraagt ongeveer 150000 ton per jaar.

Het te recyclen glas bestaat voor ongeveer 70% uit flessen.

Het glas wordt met 25 tons vrachtwagens aangevoerd.

Flesseglas wordt grotendeels gelost in de drie vaste trechters in het zogenoemde glasontvangstgebouw. Dat heeft een stalen draagconstructie en muren die zijn uitgevoerd in cellenbeton. Er is voor dit ontwerp gekozen om te ke voldoen aan de eisen van de Wet geluidhinder. Het dak bestaat uit een staalplaat met cannelure gevuld met steenwol met daarop steenwolplaten en een tweelaags dakbedekking.

Keramiek

Transportbanden voeren het glas op naar de glasverwerkingshal. Dit gebouw is van eenzelfde ontwerp als het ontvangstgebouw. In de verwerkingshal worden de handelingen in beginsel volautomatisch uitgevoerd. Het gaat om: breken, zeven, verwijderen van kurken en plasisame en afscheiden van metalen zoals aluminium en lood en van keramiek.

Het gerede produkt gaat eerst naar eindsilos buiten de verwerkingshal. Vandaar gaat het naar opslagplaatsen op het terrein waar het zes weken moet liggen. Dat is de tijd die nodig is om de nog aanwezige organische verontreiningen er in een soort composteringsproces uit te krijgen. Pas dan is het recyclede glas geschikt voor verwerking in de glasfabriek.

In de verwerkingshal staat apparatuur voor: breken, zeven en afscheiden van metalen en keramiek.

Aerocamera-Michel Hofmeester BV Aerocamera-Michel Hofmeester BV

Reageer op dit artikel